שני, אוקטובר 10, 2016 - 00:00

לפני כחודשיים תקפו שופטי בג"ץ את ההתייחסות לערבים ולרשות השופטת בחוברת המושגים. אתמול דרשו העותרים להורות על הפסקת השימוש בחוברת עד לסיום העבודה עליה

להרחבה