Abstract
חמישי, נובמבר 3, 2016 - 00:00

בתשובה לעתירה שהוגשה על ידי חינוך ישראלי על מינויים של חברי ועדת המקצוע, משרד החינוך החליט להקפיא את מינויים של חברי ועדת המקצוע עד להכרעת בג"צ בנושא.
צפו בידיעה שעלתה בערוץ 10 ושתפו.

להרחבה