ראשון, יוני 5, 2016 - 18:14

להורדת תגובת שר החינוך לדיון ועדת החינוך אודות ספר האזרחות

להרחבה