חמישי, מרץ 31, 2016 - 16:20

ב 16.3.16 הגשנו למשרד החינוך - באמצעות עו"ד עדי ניר-בינימיני מהקליניקה המשפטית של אוניברסיטת תל אביב - מכתב למיצוי הליכים לפני עתירה לבג"ץ, לביטול המושגון/מחוון באזרחות.
המכתב נמצא בקבצים.
מאמר התפרסם בנושא בעיתון הארץ

להרחבה