שלישי, מרץ 15, 2016 - 22:30

המינוי הפוליטי של בנט לאזרחות, אסף מלאך, טוען שיש יותר מגישה אחת לדמוקרטיה ושמשרד החינוך כפה גישה לימודית המבוססת על תבונת הפרט - הנה הוראת דמוקרטיה ואזרחות לפי הבית היהודי
מאמר מאת דורון שולצינגר

להרחבה