אחרי סערת ספר האזרחות: האלטרנטיבה של ערביי ישראל
רביעי, פברואר 24, 2016 - 10:42

בוועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל יזמו ועדה מקצועית שתפיץ חומרי לימוד באזרחות נוסף לאלו של משרד החינוך, שבהם תהיה התייחסות לנרטיב הפלסטיני

להרחבה