שבת, פברואר 6, 2016 - 19:13

אזכור מקורות יהודיים לא פוגע בדמוקרטיה ודיון על מיעוטים לא פוגע ביהדותה של המדינה רק מציב מראה של המציאות המורכבת. חבל שישנם אנשים המוצאים זאת כבעיה בשילוב המקורות בספר.
מאמר דעה מאת אילן גאל דור, מנכ"ל ארגון "גשר"

להרחבה