Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/profiles/campaignion_starterkit/modules/campaignion_campaign/campaignion_campaign.module on line 86

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/modules/node/node.module on line 3091

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/sites/all/modules/og/og.module on line 491

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/sites/all/modules/og/og.module on line 545
שבת, פברואר 6, 2016 - 19:13

אזכור מקורות יהודיים לא פוגע בדמוקרטיה ודיון על מיעוטים לא פוגע ביהדותה של המדינה רק מציב מראה של המציאות המורכבת. חבל שישנם אנשים המוצאים זאת כבעיה בשילוב המקורות בספר.
מאמר דעה מאת אילן גאל דור, מנכ"ל ארגון "גשר"

להרחבה