חמישי, פברואר 4, 2016 - 13:39

מורים משערים כי שינוי תוכנית הלימוד באזרחות היה בין הגורמים לשיעור הנכשלים הגדול. משרד החינוך סירב למסור ל"הארץ" נתונים מפולחים לפי מגזרים לגבי הבחינה שנערכה ב–2015

להרחבה