רביעי, פברואר 3, 2016 - 18:16

אחרי איומים של מורים כי לא ילמדו עם נוסח המחוון שהופץ באוקטובר, במשרד הודיעו כי מושג הכרעת הרוב יתייחס עתה גם לזכויות מיעוטים וכי "ידייקו" יותר בהתייחסות לביקורת השיפוטית

להרחבה