רביעי, פברואר 3, 2016 - 14:40

לקראת הדיון שייערך בשעה 10:00 בועדת השקיפות של הכנסת:
מועצת התלמידים והנוער הארצית נרתמת למאבק על אופיו של ספר האזרחות החדש!
יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית, אליאב בטיטו: "הנוער בישראל לא רואה בעין יפה את דריסת הרגל הגסה של גורמים פוליטיים ובעלי אינטרס במערכת החינוך. כל ניסיון לעוור את עיניי הנוער או להטות את דעתו בצורה שאינה אובייקטיבית ייתקל בתגובה ברורה – לא ניתן לגורמים זרים לפגוע בהחלטות הפדגוגיות ובהשכלה של תלמידי ישראל. אנו מאמינים כי החלטות פדגוגיות צריכות להתקבל על ידי מועצה חינוכית נטולת אינטרסים ולא על ידי דרגים פוליטיים. החשאיות והמסתוריות הרבה סביב כתיבת הספר צריכה להדליק נורת אזהרה בקרב כל איש ואישה בישראל. אנו מקווים לגלות כי עננת החשדות סביב הספר הייתה אפיזודה קיצונית רחוקה מן המציאות, וספר האזרחות החדש מתון ומתאים לכל תלמיד ותלמידה במדינת ישראל״.

להרחבה