סערת ספר האזרחות הגיעה לוועדת השקיפות
שני, פברואר 1, 2016 - 21:06

יו"ר הוועדה העירה כי אין היא מקבלת את העמדה שהדיווחים מבוססים על דברים שלא פורסמו, אם משרד החינוך מסרב להעביר את הטיוטות ולנהל הליך שקוף של דיון ציבורי בטרם יודפס הספר, ואילו לנהל דיון ציבורי לאחר הדפסת הספר משמעותו או הדפסה מחדש של הספר בעלות תקציבית גבוהה לאחר תיקונים ושינויים, או שילדי ישראל ילמדו עם ספר הכולל שגיאות, כדי לחסוך עלויות.

להרחבה