ספר האזרחות החדש: את רוב הפיגועים בגל הטרור ביצעו ערבים אזרחי ישראל
רביעי, ינואר 27, 2016 - 00:00

פרסום ב"הארץ" 25.1.2016

להרחבה