Abstract
רביעי, ינואר 27, 2016 - 00:00

לאחר הפרסום בחדשות 2 של ציטוטים מקוממים מספר האזרחות במשרד הדגישו שמדובר בגרסה לא סופית. אבל, בתחילת החודש - לקראת הדפסת הספר - התריע העורך הלשוני במכתב על ההטיות וקרא לתקן, "למרות שזו הדקה ה-90"

להרחבה