Abstract
רביעי, ינואר 27, 2016 - 00:00

פרסום ראשון: קטעים מהמהדורה החדשה והשנויה במחלוקת של ספר האזרחות "להיות אזרחים בישראל" הגיעו לידי חדשות 2, ומהם עולה בין היתר כי הספר משווה בין רצח רבין לפרשת אלטלנה וטוען שמרבית הפיגועים בגל הטרור הנוכחי בוצעו על ידי ערביי ישראל

להרחבה