שלישי, מרץ 15, 2016 - 12:21

בישיבת וועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, התקבלה דרישתנו להעלאת רף גיל הרכיבה ל-16 - מה שיאפשר ווידוא גיל הרוכבים, מניעת רכיבת ילדים מתחת לגיל זה וצימצום תאונות ילדים והולכי רגל שנפגעו על ידם.
כמו כן, נקבעו תקנות לייבוא ולשימוש בקורקינטים חשמליים.

הדרך לאכיפה עדיין ארוכה - היא תתבצע בשטח רק כאשר יועברו סמכויות אכיפת נסיעת כלי רכב לפקחי הרשויות.
יש עדיין לתת מענה לביטוח להולכי הרגל ולרוכבים, ולחייב בלוחית זיהוי בולטת על כלים אלו.

להרחבה