כיסוי ביטוחי להולכי הרגל מפני פגיעות אופניים
חמישי, מרץ 24, 2016 - 17:26

הגיעה העת שהמדינה תדאג לכיסוי בטוחי להולכי הרגל, עם גדילת כמות זוגות האופניים בערי ישראל, חלקם הגדול על המדרכות ומעברי החצייה, ללא תשתיות רכיבה ניפרדות וללא אכיפה

תביעה קבוצתית נגד המדינה בגין החדרה לשוק של אופניים וקורקינטים חשמליים ללא כל כיסוי ביטוחי להולכי הרגל ולרוכבים - באמצעות משרד עו"ד אילן קנר ובסיועי.

חתמתי היום על התצהיר. המסמכים יוגשו לבית המשפט המחוזי עד סוף החודש.
דיון ראשון נקבע רק ל-29 בספטמבר השנה.

ניפגעים (הולכי רגל ורוכבי חשמליים) המעוניינים להצטרף לתביעה (שכ"ט נגזרת הפיצויים) - מוזמנים לפנות לכאן בהודעה פרטית. 
ככל שיירבו התובעים - כך גדלים סיכויי הצלחת התביעה.

נחזור על הנכתב כאן -
הולך רגל, שאיננו תלמיד עד גיל 18 במסגרת חינוכית, או איננו עובד שכיר בדרכו לעבודה - 
ל א מבוטח בגין פגיעה ע"י אופניים מכל סוג.
מרבית הניפגעים הינם גימלאים, שמן הסתם לא בדרכם לעבודה או לביה"ס. הם נאלצים 
לממן בקיצבת הזיקנה הזעומה שלהם את הטיפולים הרפואיים הממושכים והתרופות.

עצמאי לא מקבל דמי אבטלה/ דמי מחלה, מאבד יכולתו להתנייד ולהתפרנס.
שכיר מקבל במשך פרק זמן מוגבל.

לא ניתן בד"כ גם לאתר את הפוגעים, מאחר ומרביתם בורחים ואינם מחוייבים בלוחית זיהוי בולטת. האיתור היה מאפשר תביעת נזיקין.

טרם נקבע דיון נוסף בוועדת הכלכלה, שיעסוק בנושאים אלו - כפי שהבטיח ח"כ איתן כבל. ייקח זמן רב, אם בכלל, עד אשר יגיעו לתוצאות כלשהן.

ניתן לרכוש פוליסת ביטוח פרטית, שאיננה זולה, המכסה תאונות מעין אלו.

חב' הביטוח שומרה יצאה כעת עם פוליסה המבטחת רק צד ג' - 
אם הרוכב פוגע, הפוליסה מאפשרת לו לשלם פיצויים לניפגע (בד"כ הולך רגל).
מי בדיוק ירכוש פוליסה שכזו - הרי קל יותר לברוח.

מצב מחורבן, שהגיעה העת לשנותו. בטח כאשר כמות הדו גלגלים במדינה הינה עצומה, 
גדלה והולכת - ללא תשתיות מתאימות וללא אכיפה.
אם המדינה מעוניינת לשנות את פני התחבורה, לקדם את הרכיבה וההליכה, עליה לדאוג לבטיחותם של משתמשי הדרך הללו, בדיוק כפי שהיא דואגת לנהגי המכוניות.