שישי, מרץ 11, 2016 - 10:10

אמור לקחת לפחות חצי שנה, עד אוגוסט 2016 ואולי גם לאחר מכן

דברי שר הפנים דרעי בכתבת YNET על שכבר בשבוע הבא יוכלו פקחי הרשויות לתת קנסות - הינם שגויים. נבדק עם העו"ד המטפל בנושא בלשכה המשפטית של המשרד לביטחון הפנים.

ההליך הוא כדלהלן:

טיוטת החוק להעברת הסמכויות מונחת כעת לפני השר גלעד ארדן, לאחר שעברה עיון ראשוני בוועדת השרים לחקיקה.
ארדן אמור לעבור ולאשר. להחזירה לוועדה הזו בכדי שתאשר סופית.
המסמך עובר לקריאה ראשונה במליאת הכנסת.
במידה ואושר שם, עובר לאישור וועדת הכלכלה או וועדת הפנים.
לאחר אישור הוועדה, מכינים את המסמך ומעבירים אותו לקריאה ראשונה ושלישית. אושר החוק - עדיין יש פרק זמן עד אשר ייכנס לתוקף.

גם לאחר אישורו, יש לגייס פקחים, להכשירם ולהכשיר את הקיימים, להעבירם בדיקות כשירות כולל בדיקות רקע פלילי.
נקווה שעיריית ת"א-יפו כבר נערכה מבעוד מועד לכך וסביר להניח שכן, מאחר ויואב ירדני - ראש אגף הפיקוח, נכח בכל הישיבות ומודע לכל הנושאים.
כמו כן, קיימת כבר סיירת סל"ע הכוללת שוטרים מוסמכים ופקחים שיוסמכו.

מידרג קנסות לעבירות -
על שר התחבורה מוטלת הקביעה אילו עבירות ייכנסו לחוק ואילו קנסות יוטלו.
טרם אושרו העבירות ,כולל מסמך החמרת הקנסות שהוצג כאן לאחרונה.
החלטותיו אמורות לעבור אישור משרד המשפטים.

החשש הוא, שכל ההליך לא יסתיים טרם היציאה של הכנסת לפגרת הקיץ.