תודה לפעילים ולפעילות שערכו וקידמו את יצירת המפה הירושלמית יחד עם צוות אנו, ותודה למודל הירושלמי על התמיכה בפרוייקט. מנהלת הפרויקט: מיטל בסון. ועדת ההיגוי: אוסו באיו, חמי שטורמן, מיכל לב ארי, אברי רביב, אהובי שוירץ, אריאל מרקוז, יעל לבנון, פז כהן, יוני בלסבלג . סרטון הרקע באדיבות פרויקט 50 סיבות לתקווה מבית היוצר של התנועה הירושלמית ורשות הרבים. צילם קובי שרביט. מידע על הקריטריונים לבחירת היוזמות במפה תמצאו כאן.