62252479@N06
מנהלת, תפסיקי לחפש ! המורה הבא/ה שלך כאן

הצטרפו לתמיכה!

שילוב מורות ומורים ערבים בבתי ספר בחברה היהודית

משרד החינוך ומכון מרחבים מקדמים שילוב מורים ערבים מצטיינים בבתי ספר במגזר היהודי במקצועות אנגלית, מתמטיקה ומדעים/
שילוב מורים מצויינים בבתי הספר
רבגוניות בסגל ההוראה המביאה לחינוך אמיתי להכרת האחר
ליווי צמוד למורה ולמנהל בית הספר ע"י צוות מרחבים ומשרד החינוך
שביעות רצון גבוהה בקרב בתי הספר המשתתפים בתכנית: 125 מורים שולבו במסגרת התכנית בשנה האחרונה
אחוזי נשירה נמוכים בהשוואה לאוכלוסיית המורים החדשים הכללית
בשנים האחרונות סייע משרד החינוך בשעות הוראה לבתי ספר המשתתפים בתוכנית שהיו זקוקים לכך.
את/ה מנהל/ת או מורה המעוניין/ת להצטרף? לחצו כאן להשארת פרטים
 

 

שילוב מורות ומורים ערבים בבתי ספר בחברה היהודית

משרד החינוך ומכון מרחבים מקדמים שילוב מורים ערבים מצטיינים בבתי ספר במגזר היהודי במקצועות אנגלית, מתמטיקה ומדעים/
שילוב מורים מצויינים בבתי הספר
רבגוניות בסגל ההוראה המביאה לחינוך אמיתי להכרת האחר
ליווי צמוד למורה ולמנהל בית הספר ע"י צוות מרחבים ומשרד החינוך
שביעות רצון גבוהה בקרב בתי הספר המשתתפים בתכנית: 125 מורים שולבו במסגרת התכנית בשנה האחרונה
אחוזי נשירה נמוכים בהשוואה לאוכלוסיית המורים החדשים הכללית
בשנים האחרונות סייע משרד החינוך בשעות הוראה לבתי ספר המשתתפים בתוכנית שהיו זקוקים לכך.
את/ה מנהל/ת או מורה המעוניין/ת להצטרף? לחצו כאן להשארת פרטים
 

,

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: