רפורמה בסיעוד עכשיו!
רפורמה בחוק הסיעוד - עכשיו!

הצטרפו לתמיכה!

הצטרפו אלינו ושלחו מייל אל שר האוצר, שר הבריאות, שר הרווחה  והממונים על התקציבים והרווחה במדינת ישראל.

עזרו לנו להפסיק את החרפה הזאת. עזרו לנו לעזור להורינו להזדקן בכבוד.
 

ההודעה שתישלח
ההודעה שתשלח ממך למקבלי ההחלטות. מומלץ לשנות את ההודעה כדי שתהיה אישית יותר

אנו רוצים לראות אותם מזדקנים בכבוד, להבטיח להם ששנותיהם האחרונות יהיו מכובדות ומאושרות. כך אנו מקווים שינהגו גם בנו ביום מן הימים, כשנזדקק לעזרה.

אחד מכל ארבעה זקנים וזקנות הוא סיעודי ונזקק לסיוע בדרגות שונות כדי לבצע מטלות יומיומיות. וכשזה קורה – בני המשפחה מגלים כי הביטוח הלאומי מממן עובד סיעוד באופן חלקי ביותר, ושחברת הביטוח לא ממש עוזרת. אם, חלילה, אחד ההורים זקוק לאשפוז – זה לא כלול בסל הבריאות, וכדי להבטיח להורה טיפול ראוי בהתאם לצרכיו יש להוציא הרבה מאוד כסף, מהכיס הפרטי.

רק לחץ ציבורי יכול להביא לשינוי. הצטרפו למאבק.

למאבק שותפים הגורמים הבאים: האגודה לזכויות האזרח, כן לזקן, המשפט בשירות הזקנה, שדולת הגמלאים חיפה, האגודה לזכויות החולה, רופאים לזכויות אדם, מינהל לשירותי קהילה בעיריית ירושלים, הברית להתארגנויות עזרה עצמית ירושלים, הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה באונ' בר אילן, caregivers israel ו"אנו".
 
קראו מדוע ועל מה אנו נאבקים 

,
להזדקן בבית בכבוד

אמא שילמה כל חייה ביטוח לאומי. בשעה טובה מלאו לה 82. היא עדיין אופה את העוגות הנהדרות בתבל, אבל בעצם אני צריכה לעשות הכל והיא מסוגלת בעיקר לשבת ולתת לי הוראות הכנה. היא כבר לא מצליחה להתלבש לבדה ומתקשה לקום מהמיטה. כשבאו לבחון את מצבה היא שיחקה אותה עצמאית ונקבע שהיא זכאית לגמלת סיעוד רק ברמה נמוכה. נדהמתי לגלות שמדובר בעשר שעות בלבד. לא ביום. בשבוע. איך היא אמורה להסתדר בשאר הזמן? אני
בת יחידה ועובדת כמו מטורפת לפרנס את הילדים. אם אתחיל להיעדר מהעבודה אני עלולה לאבד אותה. כדי להביא עובדת סיעוד באופן פרטי נצטרך לשלם כ-7,500 ₪ בחודש, והביטוח הלאומי יחזיר לכל היותר 1,600 ₪. אלוהים אדירים, מאיפה אגייס את הסכום העצום הזה?
רוב הזקנות והזקנים הסיעודיים בישראל (מעל 87%) מתגוררים בקהילה, כלומר בביתם או בבית קרובים. ההישארות בקהילה היא החלופה המועדפת במרבית המקרים. היא מאפשרת לזקן הסיעודי להמשיך ככל הניתן בשגרת חייו ולשמור על קשריו החברתיים והקהילתיים,  ומונעת מעבר למוסד שבו זכויותיו מוגבלות. גם מבחינה רפואית יש עדיפות להישארות בקהילה על פני מעבר לסביבה של מוסד סיעודי, שבמקרים רבים מזרזת את התדרדרות המצב הבריאותי והתפקודי של הזקן הסיעודי.
הסיוע לזקנים בקהילה מבוסס על מספר מערכי תמיכה. אחד החשובים שבהם הוא מערך גמלאות הסיעוד, המעוגן בחוק הביטוח הלאומי. כל זקן או זקנה מגיל פרישה זכאים לגמלת סיעוד אם נמצא כי הם מוגבלים בתפקודם ותלויים תלות ניכרת בעזרת הזולת בפעולות היומיום (אכילה, רחצה, התלבשות, ניידות ושליטה על הפרשות). גמלת הסיעוד ניתנת לרוב בצורה של שירותים "בעין" ולא בכסף – שעות של מטפלת סיעודית בבית הזקנה הסיעודית, ואפשרות לשהות במרכזי יום לקשיש. ניתן להמיר את הסיוע בכסף לצורך כיסוי חלק מעלות ההעסקה של עובדת סיעוד זרה, שהעסקתה מתאפשרת רק במקרים שבהם הכיר המוסד בזקנה כבעלת רמה גבוהה של נזקקות.
זקן או זקנה סיעודיים נזקקים לתמיכה רציפה ברוב שעות היממה בביצוע מטלות שונות. גמלת הסיעוד אינה מכסה את מלוא העלות של העסקת עובד סיעודי עבור זקן הרתוק לביתו וזקוק להשגחה מלאה, שכן שעות הסיעוד המובטחות על פי חוק הביטוח הלאומי הן בין 10 ל-18 שעות שבועיות בלבד, ולכל היותר 22 שעות למי שמעסיק עובד ישראלי (חלק מהשעות הללו ניתן להמיר לשהות במרכז יום לקשיש).
מיעוט שעות הסיעוד משמעו שבני משפחתו של הזקן נדרשים למצוא פתרון עצמאי לרוב שעות היממה. לרוב נושאת בתפקיד אחת מבנות המשפחה, שלוקחת על עצמה להיות המטפלת העיקרית בזקן הסיעודי נושאת בנטל כלכלי ורגשי כבד. חלקן של המטפלות העיקריות נדרשות לפרוש ממקום עבודתן, תוך פגיעה קשה בפרנסת המשפחה. חלקן מפחיתות את שעות העבודה או שמתקשות לבצע כהלכה את עבודתן, ומסתכנות בפגיעה במעמדן המקצועי. הטיפול והסיעוד כרוכים גם בקושי נפשי ורגשי. מחקרים מצאו כי כ-70 אחוזים מהמטפלים העיקריים נמצאים בסיכון לדיכאון. הנטל הכבד המוטל על בת המשפחה שהיא המטפלת המרכזית, כלכלי ורגשי, הוא אחת הסיבות המרכזיות לכישלון
הטיפול בקהילה, ולמעבר למוסד אשפוז סיעודי ללא הצדקה תפקודית או רפואית.
על מנת להתגבר על הקושי, משפחות רבות ממנות מכיסן שעות סיעוד נוספות או משלמות לעובד סיעוד זר שמתגורר עם הזקן הסיעודי 24 שעות ביממה. מדובר באלפי שקלים בחודש לתקופה לא קצרה.
יתר על כן, אם מדובר בזקן שעבד והרוויח יפה כל חייו והפנסיה שלו יחסית גבוהה, מעל 9,300 ₪, אף ששילם כל חייו את דמי הביטוח הלאומי הוא לא זכאי לשעות סיעוד כלל או למחצית ממה שאדם במצבו זכאי, בהתאם למבחן הכנסות.
במקרים רבים מתקשים בני המשפחה להתמודד עם האתגר, ועומדים בפני דילמות קשות: במקרה של אנשים עניים, קיים פיתוי להעביר את האב או את האם למוסד סיעודי שיממן משרד הבריאות, למרות שהם עדיין יכולים לשהות בביתם עם השגחה מלאה. במשפחות אחרות נוצרות דילמות קשות: מה חשוב יותר – לממן לאם מטפלת סיעודית או לממן לבת לימודים באוניברסיטה? האם להותיר את אבא בביתו עם מטפל תוך נטילת הלוואות וכניסה לחובות, או לאשפזו במוסד בניגוד לרצונו? האם לשכור עובדת סיעוד ולהיקלע לחובות, או שאחת מבנות המשפחה תעזוב את מקום העבודה כדי לטפל בזקן הסיעודי, תוך פגיעה קשה בכלכלת משק הבית? מן הראוי כי דילמות אלו ייחסכו מהמשפחה.
אלו השינויים המוצעים:
הרחבה משמעותית של היקף שעות הסיוע למי שתלויים תלות מוחלטת בעזרת הזולת או שזקוקים להשגחה מלאה. מטרת השינוי היא לאפשר לבני משפחה הנושאים בנטל הטיפול הלא פורמלי להמשיך ולעבוד בהיקף משרה מלא, להקל על הנטל הפיזי והרגשי המוטל עליהם, ולמנוע מצב שבו הזקן או הזקנה מאושפזים בלי צורך של ממש, רק בשל היעדר יכולת כספית לטפל בהם בביתם בקהילה.
הרחבה, העשרה וגיוון של השירותים הניתנים לזקן במסגרת גמלת הסיעוד בקהילה, לרבות מעקב רפואי שוטף אחר הזקנים והזקנות הסיעודיים בעודם בביתם ושיפור מערך מרכזי היום. המטרה היא לצמצם את הצורך באשפוזים מצד אחד, ומצד שני – לוודא כי מצבם של הזקן או הזקנה מאפשר את המשך הישארותם בקהילה.
ביטול מבחן ההכנסות כתנאי לקבלת גמלת סיעוד, כך שהביטוח הסיעודי יהיה אוניברסלי.
 

 

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: