מחאה נגד כריתת עצי אקליפטוס

הצטרפו לתמיכה!

בישראל נכרתים מדי שנה אלפי עצים למטרות של פינוי שטחים לבניה ותשתיות, אך רשות שמורות הטבע והגנים שהיא הגוף הכורת הגדול ביותר בישראל, הגדילה עשות, וכורתת אלפי עצים בשנה תחת הכותרת של מאבק ב"מינים הפולשים". ברשימה זאת מצויים כ- 250 מיני צמחים, ביניהם עץ האקליפטוס, שלא התקיים לגביה שום דיון ציבורי ושקיים ויכוח גדול בין המדענים לגבי תקפותה המדעית של הגדרה זאת, במיוחד ביחס לאקליפטוס(ראה מנשר מצ"ב).
 

We need 500 signatures.

54.60%

273 of 500 have signed the petition. Will you help us reach 227?

עלינו להגן על עצי האקליפטוס !!!

האקליפטוס הוא עץ גדול ויפה שהובא לישראל עוד במאה ה- 19, התאזרח כאן והפך להיות חלק מהמורשת, התרבות וההיסטוריה של הציונות, כמי שתרם לייבוש הביצות וייפה את נוף ארצנו. יקשה היום לתאר את נופה של ארץ ישראל ללא עץ האקליפטוס שנבחר גם כעץ האהוב על ילדי ישראל.
יתרה מכך, עץ האקליפטוס הוא הקטר המוביל והספק הגדול ביותר של צוף ואבקה לענף הדבש. בעולם שבו הולכת דבורת הדבש ונעלמת ומדינות רבות, עושות מאמצים מיוחדים לחפש דרכים לשמרה ולהצילה, עלולה פעולה זאת של רשות שמורות הטבע והגנים להאיץ את תהליך העלמות הדבורים ולזרז את הכחדתם. אם תעלם הדבורה, שנחשבת כחרק המפרה החשוב ביותר של ענף החקלאות וצמחיית הבר, יגרם  נזק בל ישוער לחקלאות ולטבע בישראל.
אנו פונים ומבקשים שתעשו כל מאמץ להפסיק פעולה קיצונית ומיותרת זאת של רשות שמורות הטבע והגנים, שקיבלה את הזכות מהעם להגן על שמורות הטבע אך לא לפגוע בהן.

אנא עיזרו לנו לשמור על קיומו של עץ האקליפטוס ברחבי מדינת ישראל.
 

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: