paszczak000
תנו להזדקן בכבוד!

הצטרפו לתמיכה!

תנו להזדקן בכבוד במדינה הזו!

בשנת 1995 מדינת ישראל הסירה כל אחריות מדאגה לכולנו.

עד שנה זו כל עובד שפרש לגמלאות קיבל פנסיה בתמיכת המדינה בשיעור של 75% ממשכורתו.

בשנת 1995 החליטה ממשלת וכנסת ישראל שגובה הפנסיה של כל המצטרפים החדשים לקרנות הפנסיה

יקבע אך ורק על פי הכספים שכל עובד יצבור עד גיל הפרישה.

כך למשל עובד שיצליח להפריש כל חודש 2000 ש"ח לקרן הפנסיה במשך 40 שנה

יצבור כמעט מליון שקל עד גיל הפרישה והפנסיה שלו תהיה כמעט 5000 ש"ח בלבד.

עובד שיצליח בממוצע להפריש פחות מכך הפנסיה שלו תהיה נמוכה בהרבה.

 

כספי הפנסיה חשופים לשוק ההון

היות והכספי הפנסיה של כולנו חשופים לשוק ההון, הם עלולים להיעלם לחלוטין בעקבות משבר כלכלי סמוך לגיל הפרישה:

כן, אם לא ידעתם כספי הפנסיה שלנו חשופים לבורסה! השנה למשל כמעט כל מה שהפרשתם לפנסיה נעלם!

גובה הקבצה החודשית נקבע באופן מאוד פשוט: סכום הכסף שנצבר עד גיל הפרישה מחולק ב 200.

מספר זה שרירותי לחלוטין ומתבסס על ההנחה שנחיה כ 200 חודשים ( 17 שנים לערך) לאחר גיל הפרישה.

בממוצע גברים בארץ חיים רק 13 שנים לאחר גיל הפרישה כך שהקרן מרוויחה מחישוב זה הרבה כסף.

נשים חיות בממוצע 22 שנים לאחר גיל הפרישה אך בממוצע סכום הכסף שהן מצליחות לחסוך עד גיל הפרישה קטן משמעותית.

,
תנו להזדקן בכבוד במדינה הזו!

במקביל גובה הקצבה מביטוח לאומי נקבע על 2000 ש"ח לערך: 

כלומר הכסף שכל אחד מאיתנו מפריש לביטוח הלאומי במשך 40 שנות עבודה ולא יותר, ללא שום רווחים מכסף זה.

אף אחד לא יכול לחיות מקבצה כזו לבדה.

באירופה לשם השוואה גובה קצבת הזקנה נע בין 50-90% מגובה השכר הממוצע במדינה.

המדינה הפקירה לחלוטין כל מי התחיל לחסוך לפנסיה משנת 1995 ואליך.

במילים אחרות המדינה הפקירה את הרוב המוחץ של האנשים החיים כיום:

בהערכה נדיבה יש רק כמליון אנשים החיים היום בארץ שיזדקן בכבוד הודות לפנסיה שהתחיל לחסוך לפני שנת 1995.

מישהו מרוויח הרבה מאוד כסף מהמצב הזה וזה לא אנחנו.

המדינה אומרת שאין ברירה וכך חייב להיות. זה שקר.

מדהים לא? משנת 1995 המדינה מתעלמת מכמעט כל הציבור בארץ ואף אחד לא עוסק בזה: לא התקשורת, לא הכנסת, לא אנחנו.

המדינה אומרת שאין מה לעשות, אנו אומרים שיש מה לעשות:

1. להגדיל את קצבאות הזקנה של הביטוח הלאומי לפחות ל 50% מהשכר הממוצע.

2. להגדיל את גובה קצבת הפנסיה משמעותית:

המדינה צריכה לקחת אחריות עלינו ולהגדיל את גובה קצבאות הפנסיה:

צריך להקטין את גורם החלוקה. 

צריך לבצע השקעות מוגנות על ידי המדינה של כספי הפנסיה,

צריך להקצות חלק מהתקציב המדינה השנתי לתמיכה בקרנות הפנסיה.

המדינה התנערה מאיתנו ואנחנו שותקים.

לא עוד!

תנו להזדקן בכבוד במדינה הזו!

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: