zongo
נתנייתים מתאחדים להסרת זיהום אוויר

הצטרפו לתמיכה!

עקב תלונות רבות לאחרונה הוקמה הקבוצה על מנת לתת מענה ולרכז תלונות, להעלות דרכי טיפול מול גורמי איכות הסביבה

 

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: