חברי הכנסת: הגבילו את איסוף המידע על אזרחי ישראל במשבר הקורונה

הצטרפו לתמיכה!

שלחו עכשיו מכתב לחברי הכנסת - הגבילו את האיסוף והשימוש במידע במסגרת ההתמודדות עם הקורונה! במסגרת הפעולות למיגור וירוס הקורונה, מתכננת הממשלה להפעיל אמצעים טכנולוגיים המשמשים למלחמה בטרור - על אף שטרם הובהר באילו אמצעים מדובר, תחת אילו אופני הפעלה ותחת איזו רשות או משרד. הפעלה כזו של טכנולוגיות בטחוניות - אשר איננה מוגדרת או מוגבלת בחוק או באופן מדויק, ואשר אינה מבוקרת באופן  חיצוני או אזרחי כלל - היא פתיחה של תיבת פנדורה. שימוש באמצעים ביטחוניים לצורך ניטור אינטימי של אזרחים חפים מפשע ללא הסכמתם וללא הגבלות ברורות מהווה פירצה שקשה לדעת לאן תוביל. בנוסף, מעבר לגלישה אפשרית ולניצול לרעה גם בתחומים אחרים, עצם הפעלתם של אמצעים כאלה כלפי אזרחים, והקמת מאגרי מידע על אזרחים, מציבה את כלל אזרחי המדינה בסכנה מצד גורמים שונים בעלי גישה (מכוונת או שלא) למאגרים וליכולות האלה. הצטרפו מטה למכתב אל חברי הכנסת
 

לחצ/י על הכפתור לפתיחת המייל שלך עם נוסח מוצע למקבלי ההחלטות. אני מאשר ל"אנו" לשלוח לי עדכונים על קמפיין זה ואחרים.
,

העתיקו את ההודעה ושלחו לכתובות הדוא"ל של מקבלי ההחלטות (תחת המכתב)

במסגרת הפעולות למיגור וירוס הקורונה, נודע לציבור אתמול בערב על כוונת הממשלה להפעיל אמצעים טכנולוגיים המשמשים למלחמה בטרור - על אף שטרם הובהר באילו אמצעים מדובר, תחת אילו אופני הפעלה ותחת איזו רשות או משרד (ע"פ אמצעי התקשורת הממשלה פנתה לשם כך לשב"כ, למוסד ולמטה הסייבר). הפעלה כזו של טכנולוגיות בטחוניות - אשר איננה מוגדרת או מוגבלת בחוק או באופן מדויק, ואשר אינה מבוקרת באופן  חיצוני או אזרחי כלל - היא פתיחה של תיבת פנדורה. שימוש באמצעים ביטחוניים לצורך ניטור אינטימי של אזרחים חפים מפשע ללא הסכמתם וללא הגבלות ברורות מהווה פירצה שקשה לדעת לאן תוביל. בנוסף, מעבר לגלישה אפשרית ולניצול לרעה גם בתחומים אחרים, עצם הפעלתם של אמצעים כאלה כלפי אזרחים, והקמת מאגרי מידע על אזרחים, מציבה את כלל אזרחי המדינה בסכנה מצד גורמים שונים בעלי גישה (מכוונת או שלא) למאגרים וליכולות האלה.

אי לכך, אני דורש(ת) ממך ומעמיתיך מקבלי ההחלטות לא לאשר את ההחלטה עד שיתקבלו התנאים שיבטיחו את גבולות החדירה לתחום הפרט כדלקמן:
1. ניטור אזרחים יבוצע רק בנושא מיגור וירוס הקורונה, תוך הגדרת מדדים המצביעים על סיום האירוע.
2. בתוך כך, איסוף וניתוח המידע ישמש למעקב התפשטות ואזהרה בלבד, ולא לענישה. 
3. כלל המידע יעבור אנונימיזציה ואגרגציה *כבר בשלב ההזנה למערכת*, על מנת למנוע את האפשרות הטכנית לשיוך לאזרחים ספציפיים בדיעבד (מעבר לאיסור החוקי על כך). בנוסף, המאגר יכלול נתוני מסגרת בלבד (מדל"ת).
4.המאגר הנאסף יושמד עם תום מיגור הוירוס. השמדת המאגר תלווה, עם וידוא מחיקת המידע בנהלי השמדת חומר מסווג, גם בהשמדת כל המערכת הטכנית אשר שימשה להפקתו, כולל כל מאגר קוד ומערכת מיחשוב אשר שימשה לכך.
5. אופן השימוש במידע, על כל שלביו יעבור בקרה של גורמים אזרחיים חוץ-ממשלתיים, ובכלל זה מומחים רלוונטיים באקדמיה הישראלית, כולל בקרה על המימוש.
6. מאגר הנתונים יעמוד בכל דרישות החוקים לניהול מאגרי מידע דיגיטליים.
7. האחריות על המאגר תהיה של משרד הבריאות, ובכפוף לעקרונות החסיון הרפואי.
8. הניטור יתבצע על פי חוק מפורש.
9. כלל העוסקים באפיון, הקמת, תפעול וניהול המאגר יתודרכו בנושאי בטחון מידע, אבטחת מידע, ומגבלות הפרטיות, בידי גורמים אזרחיים.
10. לכל אורך קיום המאגר, הוא וכל שימוש שנעשה בו יעמדו בפני ביקורת פתוחה ומלאה הן של ועדת חו"ב של הכנסת, הן של מבקר המדינה, הן של גורמים אזרחיים בלתי תלויים שיוסמכו לכך.
בברכה

כתובות המייל:
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected],[email protected], [email protected],[email protected],[email protected],[email protected], [email protected],[email protected],[email protected], [email protected], [email protected],[email protected],[email protected], [email protected],[email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected],[email protected],[email protected], [email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected], [email protected], [email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected], [email protected],[email protected],[email protected],[email protected], [email protected],[email protected], [email protected] ,[email protected]

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: