Abstract
בחבל אילות נלחמים על בריאות ואיכות חיים- עוצרים את מחצבת החלוקים

הצטרפו לתמיכה!

מנהל מקרקעי ישראל מנסה לקדם את הקמתה של מחצבת חלוקים בשפך נחל רחם 100 דונם מול שדה התעופה החדש וכק"מ מהישוב באר אורה. התוכניות למחצבה אושרו לפני כ17 שנה , לפני שהוקם הישוב, לפני שנבנה שדה התעופה לפני שהיה ידוע על ההשלכות הבריאותיות של חלקיקי אבק קטנטנים על בריאות התושבים. באר אורה המנוף להתישבות בחבל אילות מונה כיום 1000 תושבים ומתוכנן לקלוט עוד 800 משפחות. הקמת המחצבה בסטנדרטים של סוף שנות ה90 מעלה חשש כבד על המשך צמיחתה של באר אורה ופגיעה בכלל בתושבי הערבה.

1.50%

3 כבר חתמו. עזרו לנו להגיע ל- 200!

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: