Abstract
משאל עם לשינוי שיטת הממשל בישראל

הצטרפו לתמיכה!

שינוי שיטת הממשל בישראל היא הבסיס והתשתית לכל השינויים הציבוריים האחרים. כגון: תחבורה ציבורית, יוקר המחיה והדיור, הגנת הסביבה ועוד.
המטרה היא להפוך את הממשל בישראל ליציב יותר, פועל על פי האינטרסים של האזרחים, מקבל החלטות אוביקטיביות ולטווח ארוך, מצליח לבצע שינויים אמיתיים למען אזרחי המדינה ועוד.
מאז קום המדינה ניסו לשנות את שיטת הממשל ולא הצליחו. משאל עם הוא הדרך היחידה כדי לבצע שינוי גדול עם תועלת רחבה למדינה ולאזרחיה,  חייבים כח ציבורי גדול עם מספר מתגייסים רחב ביותר.
 

1.00%

2 כבר חתמו. עזרו לנו להגיע ל- 200!

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: