הורים נגד מחלות

הצטרפו לתמיכה!

החצבת ומחלות נוספות מתחילות להתפשט בארץ ולהפיל קורבנות בגלל הורים שבוחרים לא לחסן את ילדיהם.
אנחנו קוראים לנבחרי הציבור ולמשרד הבריאות להתחיל לטפל בנושא ברצינות ולנקוט צעדים של הנגשה, הסברה ותמריצים שיגדילו את אחוז המתחסנים ויעזרו לילדינו.

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: