Abstract
פיקוח נשק = פיקוח נפש

הצטרפו לתמיכה!

על זוועות בעולם- על רצח עם, על אונס שיטתי של נשים וטבח של ילדים- אנחנו שומעים כל הזמן וחושבים- אבל מה אנחנו יכולים לעשות? איך אפשר להתערב? 
אבל השאלה הראשונה אמורה להיות: איך אנחנו יכולים להפסיק להתערב. למה? 
כל חייל במדינת ישראל לומד על חשיבות טוהר הנשק, אבל כיום, אנחנו מוכרים נשק למדינות רבות שאין להם מחויבות לכך בכלל, ואפילו מגיעים לשם כדי לאמן כוחות שרוצחים, אונסים ומענים חפים מפשע. 
אנחנו מעורבים, דרך הנשק שלנו, בפשעים חמורים בקמרון, בדרום סודן, במיאנמר, בהונדורס, בבורונדי, ובעוד הרבה מדינות. 
זה חייב להיפסק. 
אבל כנראה שלהרבה אנשים מאד נח להרוויח מעסקאות כאלו הרבה מאד כסף.
אז הדרך היחידה שנוכל להפסיק את זה היא אם כולנו קמים ואומרים- די!
אין דרך להצדיק את שיתוף הפעולה שלנו עם המשטרים האכזריים ביותר בעולם.
זה לא מי שאנחנו.
 

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: