Abstract
הנגשת לימודי הרפואה בישראל לכול

הצטרפו לתמיכה!

בישראל קיימת בעיה של מערכת קבלה מסובכת ומפותלת ללימודי הרפואה, התלויה במבחני אישיות שלא בהכרח קשורים ליכולתיו של הנבחן אלא גם למעמדו. כמובן שחייב להיות סינון כלשהו, אך בכל העולם קיים סינון מחמיר פחות ויוצאים ממערכות הבריאות שונות רופאים לא פחות טובים מכאן. כך יוצא שקבלה ללימודים אלו נשמרת רק ל-"עשירים", ולשאר נשמעים תירוצים כדוגמת: "למה לא תלמד בחו"ל?" ( כשהמחירים יכולים להגיע ל-100 אלף שקל בשנה), או "רק הטובים  ביותר צריכים ללמוד רפואה" ( האם זה באמת כך? האם אתם בוחנים את הרופא שלכם על מקצועיותו או על הציון שקיבל בפיסכומטרי?). לסיום, המאבק הזה חשוב ונוגע לכולנו - נכון, לא כולנו מתעניינים בלימודי הרפואה, אך אנו מתעניינים באותם רופאים היוצאים מלימודים אלו, ומטרתינו לקבל את השירות הטוב ביותר מהרופאים הטובים ביותר, ולא בהכרח אלו בעל הכסף המתאים.  

1.50%

3 כבר חתמו. עזרו לנו להגיע ל- 200!

מטרות המאבק

1. הנגשת מבחני הקבלה - מו"ר ו-מרק"ם
2. הורדת סף הקבלה של ציון פסיכומטרי - 720

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: