הכרה ביהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה

הצטרפו לתמיכה!

אנו ועד הפעולה, מבקשים לתקן את העוול ההיסטורי, ואת האפליה בין יהודי ליהודי, ולהוסיף סעיף לחוק יד ושם שבו יוזכרו ויוכרו אותם גיבורים יהודים שלא זכו עד היום לאזכור פעילות הצלתם בחוק. אנו מבקשים שלסעיף 1 לחוק, סעיף קטן (10), יתווסף המשפט- "וליהודים ששמו נפשם בכפם, להצלת בני עמם".

עם שאינו מכיר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל (יגאל אלון)
אנחנו ועד הפעולה להכללתם בחוק של יהודים שהצילו יהודים בשואה ובשמם של יהודי ישראל והעולם, מבקשים את חתימתכם על עצומה זו כאות הזדהות עם מאבקינו לתיקון החוק.  
 

0.24%

240 כבר חתמו. עזרו לנו להגיע ל- 100,000!

 

כשבעים ותשע שנים לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה והשמדת כ-6 מיליון יהודים על ידי המשטר הגרמני הנאצי ועוזריהם, ההיסטוריוגרפיה של השואה נוטה להתרכז ביהודים כקורבנות. מעט מודעים לתופעה אחרת של גבורת יהודים שהצילו יהודים אחרים בתקופת השואה, בחירוף נפש, תוך סיכון עצמי מודע, למרות שבמקרים רבים יכלו למלט את עצמם, וחלקם שילמו על כך בחייהם.
אלפי יהודים פעלו בגבורה רבה, והשתמשו בתחבולה, בזיוף, בהברחה, בהסתרה, במילוט ובאמצעים אחרים על מנת להבטיח, כי בשוך הקרבות וההשמדה ייוותרו יהודים חיים. בזכותם, נותרו בחיים מאות אלפי יהודים. רבים מהם עלו לישראל, הקימו משפחות ותרמו לתקומת המדינה ולשגשוגה.
לצערנו, עד היום, סיפוריהם המאלפים של אלפי יהודים, שהצילו את אחיהם היהודים שחיו תחת סכנות איומות עוד יותר מאלה שבהן עמדו חסידי אומות העולם, טרם זכו  לתהודה ציבורית נאותה, לא קיבלו הכרה ציבורית הולמת ולא עלו על סדר היום הציבורי. נושא זה לא זוכה ליחס הראוי לו מצד המדינה באמצעות חוקיה ומוסדותיה- יד ושם. מצילים יהודים קיבלו הכרה ממדינות ומראשי מדינות זרות אבל לא ממדינת ישראל וממוסדותיה. לעומת זאת, לא יהודים שהצילו יהודים מוכרים כחסידי אומות עולם במסגרת החוק. המחקר בתופעה של חסידי אומות העולם מעלה, שרובם נעזרו ביהודים בתהליך ההצלה וכי בלעדי הסיוע של היהודים הייתה שליחותם קרוב לוודאי נכשלת.
רובו של הציבור היהודי בישראל ובעולם אינו מודע לתופעת גבורתם של יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה. לעומת ההכרה הגורפת (והמוצדקת) בחסידי אומות עולם שהצילו יהודים בתקופת השואה. כ-26,300 חסידי אומות עולם לא יהודים קיבלו הכרה והוקרה, לעומת 0 יהודים. כיום החוק אינו נותן ביטוי לפועלם ולגבורתם של אותם מצילים יהודים שהצילו יהודים, למרות שהמאפיינים האחרים של הגבורה היהודית מוצאים את ביטויים בחוק.
אנו ועד הפעולה, מבקשים לתקן את העוול ההיסטורי, ואת האפליה בין יהודי ליהודי, ולהוסיף סעיף לחוק יד ושם שבו יוזכרו ויוכרו אותם גיבורים יהודים שלא זכו עד היום לאזכור פעילות הצלתם בחוק. אנו מבקשים שלסעיף 1 לחוק, סעיף קטן (10), יתווסף המשפט- "וליהודים ששמו נפשם בכפם, להצלת בני עמם".
התוספת לחוק תביא את הנושא החשוב הזה לידיעת 14.4 מיליון היהודים בארץ ובעולם, שראוי שתהווה דוגמה ומופת לבני נוער ולצעירים, לאומץ לב ולהנחלת הגבורה היהודית של יהודים שהצילו יהודים למורשת לדורות הבאים.
עם שאינו מכיר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל (יגאל אלון)
אנחנו ועד הפעולה להכללתם בחוק של יהודים שהצילו יהודים בשואה ובשמם של יהודי ישראל והעולם, מבקשים את חתימתכם על עצומה זו כאות הזדהות עם מאבקינו לתיקון החוק.  
 

,
,

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: