Abstract
סכנת צוברי הגז- פצצה מתקתקת

הצטרפו לתמיכה!

אלפי בתים בישראל נמצאים בסכנה, יתכן שגם הבית שלך! 
עשרות אלפי צוברי גז מוטמנים ברחבי ישראל בלי פיקוח כמתחייב בתקן 158 ומבלי שהרשויות המקומיות ומשרד האנרגיה והתשתיות יודעות היכן הם. למרות דליפות הגז הרבות ומיכלי גז שהתפוצצו וגבו חיים ורכוש ולמרות דרישה של ועדת הכלכלה, חברות הגז מסרבות לחשוף את המידע.

דרישותינו:
- מיפוי צוברי הגז והעברת המידע לרשויות והגורמים הרלוונטיים. 
- פרסום כללי התנהגות בסמוך לצוברי הגז.
- אישור ורישוי כמתחייב בתקן.
- אישור בעלי הקרקע בו מוטמן הצובר.

העיתונים מלאים באסונות שאפשר היה למנוע. עזרו לנו והצטרפו עכשיו למאבק כדי למנוע את האסון הבא!

61.40%

307 כבר חתמו. עזרו לנו להגיע ל- 500!

דו"ח מבקר המדינה מצביע על 40000 עד 50000 צוברי גז אשר מקומם אינו ידוע.

משרד האנרגיה אינו עושה דבר בנושא לדוגמה בחצר פרטית בה אין מרחקי בטיחות כנדרש, המקום נבדק על ידי משרד האנרגיה פעמיים, ונמצא לא תקין, אך דבר לא נעשה.

למעשה כל הרגולטורים חותמים על אישורים מבלי לבדוק בשטח וסומכים על חברות הגז שהם בעלי אינטרס.
מסמכים ותשריטים נשמרים במשרדי חברת הגז ואין להם תיעוד אצל אף משרד ממשלתי או ברשות עירונית.
יו"ר ועדת הכלכלה דרש מחברות הגז מיפוי של צוברי הגז כבר במרץ 2017, וכן חזר על   דרישתו בפברואר 2018
עדיין לא נעשה דבר.

דרישותינו:
מיפוי צוברי הגז תוך דגש על מרחקי בטיחות, רישוי ואישור בעלי הקרקע כפי שמופיע בתקן 158,
פירסום הכללים להתנהגות בקרבת הצובר בין אם הוא נמצא בשטח פרטי באישור בעל הקרקע או בשטח ציבורי (איסור הדלקת אש, ניצוץ חשמלי קרי תאורה, טלפון נייד ועוד) במרחק של 5  מטר מבריכת הצובר ועוד.
במקומות בהם הצוברים אינם עומדים בתקן הנדרש יש לפנותם למקום העומד בתקן ובאישור בעלי הקרקע.
בכך נמנע את האסון הבא.

 

,
,
צוברי גז - סכנות ומניעה

דוד רביבו, צוברי גז- סכנות ומניעה.

,
דליפת צובר גז בחיפה, 2011

דליפת צובר גז שד' הנשיא 119 חיפה

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: