Abstract
עוצרים את הגירוש

הצטרפו לתמיכה!

"עוצרים את הגירוש" הינו מאבק ציבורי הקורא לעצור את הגירוש של פליטים סודנים ואריתריאים למדינות בהן תשקף להם סכנת מוות, אונס וסחר בבני אדם. המאבק דורש שינוי מדיניות בנושא מבקשי המקלט, מתן מעמד "פליט" רשמי למי שזכאי לכך וטיפול ממשלתי בשכונות בדרום תל אביב בהן ריכזה המדינה אוכלוסייה סודנית ואריתריאית.
אנחנו צריכים כל אחד ואחת מכם - חתמו ושתפו עכשיו!

67.19%

10,079 כבר חתמו. עזרו לנו להגיע ל- 15,000!

מדינת ישראל מתכננת לגרש עשרות אלפים לסכנת מוות!

בימים אלו מדינת ישראל מגבשת הסכם לגירוש האוכלוסייה הסודנית והאריתריאית לרואנדה.
אנו החותמים/ות מתנגדים/ות בכל תוקף לגירוש עשרות אלפים לסכנת מוות, שוד, אונס ומסחר בבני אדם!

אנו קוראים וקוראות לממשלה:
1. לבחון את כלל בקשות המקלט בצורה מסודרת עפ"י סטנדרטים בינלאומיים, על מנת לקבוע מי זכאי/ת למעמד "פליט".
2. להעביר תקציבים לשיקום השכונות בדרום תל אביב שנפגעו ממדיניות הממשלה.
3. לקבוע מדיניות הגירה ופליטות, הכוללת חלוקה גיאוגרפית הוגנת של מבקשי המקלט, למימוש ריבונות מדינת ישראל.
4. לגבש תוכנית מסודרת להתמודדות עם מי שהוכר/ה כ"פליט/ה" - בדגש על פיזור גיאוגרפי וצרכי המשק הישראלי.

האוכלוסייה הסודנית והאריתריאית הגיעה לארץ מארצות השרועות במאבק דמים. הם נסו מרצח עם וממשטר המענה את מתנגדיו,
ועברו מסע תלאות במהלכו חלקם נרצחו, עונו, נאנסו ונשדדו.

עפ"י עדויותיהם של מי ש"עזבו מרצון" בשנים האחרונות מישראל לרואנדה, המדינות לא עומדות בהתחייבויות שלהן.
מי שהגיע לרואנדה גילה כי הוא מוברח משדה התעופה ללא מסמכים ומבלי לעבור בנקודות גבול מסודרות.
רבים הוצאו מהמדינה תוך ימים ספורים ומצאו עצמם שוהים בלתי חוקיים במדינות זרות, שם נפלו קורבן לשוד, כנופיות סחר בבני אדם, אונס ורצח.
מתוך אלפי הפליטים ש"עזבו מרצון" לרואנדה, מדינת ישראל הצליחה ליצור קשר רק עם חמישה.

הגירוש הוא מהלך פופוליסטי ומיותר להתמודדות עם ריכוז האוכלוסייה בדרום תל-אביב שנוצר ע"י מדיניות ממשלתית.
אין התנגשות בין הושטת יד לפליטים לבין האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל ותושבי דרום תל-אביב.
הגירוש יאפשר לגרוף רווח אלקטורלי על חשבון שכונות מוחלשות, מבלי להשקיע בהן שקל אחד.
הגירוש אינו מהווה מדיניות הגירה או פתרון לתושבי השכונות הנפגעות, שסובלות מהזנחה מכוונת וממוסדת.

 לא עוצמים עיניים, עוצרים את הגירוש.
רוצים להצטרף למאבק? הצטרפו לקבוצת הפעילים: https://www.facebook.com/groups/otsrim.et.hagerush/
או תרמו כאן: http://hey.pbme.co/6eWnK6

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: