Abstract
נאבקים בשריפות הפסולת הפיראטיות

הצטרפו לתמיכה!

עדכון: 11 בינואר, 2018
חברות וחברים, היסטוריה!
הבוקר אישרה הממשלה את תקציב המדינה לשנת 2019, ובו לראשונה מאז קום המדינה תקציב ייעודי לטיפול בשריפות הפסולת. כמו כן, התקציב ייתן מענה גם לבעיית פינוי הפסולת בשומרון. סוכם שבחלק מהתקציב ייעשה שימוש כבר במהלך 2018.
זהו הישג היסטורי במסגרת המאבק שלנו על הזכות לאוויר נקי. בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל תצא אל הפועל תוכנית לאומית למאבק בזיהום האוויר משריפות הפסולת. הצלחנו במה שהיה נראה בלתי אפשרי עד לפני מספר שבועות והלחץ הכבד שהפעלנו על משרדי האוצר והגנת הסביבה הוכח כאפקטיבי. ההבטחה לטפל בנושא השריפות תעבור משלב הדיבורים לשלב המעשים.
אנחנו נשארים מפוכחים ואנחנו מבינים שהמשאבים שהוקצו לנושא יתנו מענה חלקי בלבד לבעיה. נצטרך גם לעקוב ולראות שהתקציבים שכן אושרו אכן ילכו למטרה שלשמה הם נועדו. לפנינו עוד מאבק ארוך וממושך. נמשיך ללחוץ לפתרונות המלאים בכל האמצעים שעומדים לרשותנו. בין היתר אנחנו פועלים לכנס שוב את ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת כדי לדון בנושא. בכוחה של הוועדה לפעול למיגור השריפות, כפי שהיא הצליחה למגר לפני שנה את מפגע המפחמות.
אני רוצה להודות לכם על שיתוף הפעולה במהלך השבועות האחרונים. שלחתם אל שר האוצר ואל בכירי משרדו כ-1200 מיילים באמצעות אתר אנו ANU וכ-100 מסרונים, כתבתם בפייסבוק מאות תגובות וברגע האמת התייצבתם עשרות מפגינים אל מול בית שר האוצר. הוכחתם שוב שביכולתנו האזרחים להשפיע על גורלנו ולעשות שינוי! 
ביחד איתכם ממשיכים במאבק בכל הכוח!
~~~~~~~~~
רקע:
מאות אלפי תושבים במדינת ישראל נחשפים מדי יום ויום לזיהום אוויר חמור כתוצאה משריפות פסולת באתרים פיראטיים משני עברי הקו הירוק. הפסולת שנשרפת מגוונת: ביתית, חקלאית, אלקטרונית ותעשייתית. השריפות משחררות לאוויר חומרים רעילים: גומי, ניילונים, דלקים, צבע, אזבסט, חומרי הדברה ועוד. הן פוגעות באיכות החיים וגורמות לקשיי נשימה, צריבות בעיניים וגירויים בעור. חלק מהחומרים שמועלים באש ידועים כמסרטנים וכגורמים נזקים בלתי הפיכים למערכת הנשימה, והשפעתם ארוכת טווח.
למרות שהתופעה ידועה ומוכרת זה שנים, המדינה מתעלמת ממנה ואינה פועלת כנגדה.
ועד הפעולה "אזרחים למען אוויר נקי" התאגד כדי להיאבק בתופעה ולהביא את המדינה לפעול. אנחנו דורשים תוכנית לאומית שתכלול בין היתר: תיאום בין הגופים השונים, הגברת האכיפה כולל הקצאת תקנים, מציאת פתרונות והקצאת תקציבים לפינוי פסולת, הסברה, שינויי חקיקה וניטור.
אנו קוראים לכם להצטרף למאבקנו כדי להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות.

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: