Abstract
קידום מודל הוליסטי לחינוך באשדוד

הצטרפו לתמיכה!

המטרה שלנו: לחיות במציאות בה לכל ילד וילדה יש הזדמנות שווה ללמידה!
אנו קבוצת הורים ופעילים מאשדוד אשר התאגדה יחד עם אנשי מקצוע, מעוניינים לקדם מיזם אשר יימצב את אשדוד כעיר חלוצה בארץ וייתן מענה ייחודי, רגשי, קהילתי ופדגוגי לכל ילדי בית הספר בו תבחר הרשות המקומית להתחיל ובכללם ילדי החינוך המיוחד המשולבים בו.

בשנים האחרונות עסקנו במיפוי החזקות והצרכים של ההורים מול מערכת החינוך העירונית. באחת מפגישות המחקר שלנו, הציג בפנינו סמנכ"ל חטיבת החינוך של בית אקשטיין מודל חדשני המותאם ליישום בבית ספר ציבורי (יסודי או על יסודי) בו משולבות כיתות חינוך מיוחד.  מצאנו כי המודל נותן מענה מקיף ומעניק לילדים איכות חיים תוך מענה לצורכיהם בסביבתם החברתית הקרובה והרחוקה. 

כעת אנו מבקשים לעלות שלב ולהציג את המודל בפני מנהל מחלקת החינוך ובפני ראש העיר, על מנת לקדם מיזם מבורך.
פנינו לעיריה בבקשה לפגישה בנושא ובקשתינו טרם נענתה.
אנו קוראים לעירייה להפגש עמנו ולקדם את התהליך, לטובת כל ילדי העיר אשדוד.  

ההודעה שתישלח
ההודעה שתשלח ממך למקבלי ההחלטות. מומלץ לשנות את ההודעה כדי שתהיה אישית יותר
,
פנייתה של הנהגת ההורים לעיריה

כ"ד בסיוון, תשע"ז
18 ביוני 2017

לכבוד:
מר אריה מימון, ראש מינהל החינוך
עיריית אשדוד

הנדון: בקשה לפגישה בעניין הטמעת מודל הוליסטי בחינוך המיוחד
אריה שלום רב,
פנייה זו נשלחת אליך בשם קבוצת הורים לילדים ונוער בחינוך המיוחד והרגיל באשדוד.
ראשית, אנו מברכים על הפעילות והמאמצים הנעשים בעיר בתחום החינוך המיוחד.
אנו מבקשים להמשיך במגמה ולהרחיב את המענים ההכרחיים בתחום, ולפתח את אשדוד כעיר חלוצה במיזם המשלב מודל מוכח בקידום ילדי החינוך המיוחד, במסגרת בית ספר קיים בחינוך הרגיל (יסודי או תיכון).
המודל הייחודי מספק מענה הוליסטי, רציף ומותאם לצרכים האישיים של כל תלמיד, בדגש על התחומים הלימודי, הרגשי והחברתי. המטרה בסופו של דבר היא לאפשר לילדים איכות חיים תוך מענה לצורכיהם. גם תלמידי החינוך הרגיל נתרמים מהמודל, המאפשר להם לפתח דפוסי חשיבה חדשים כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים ולקרבם אל הזרם המרכזי בחברה. להבדיל מתוכניות השילוב הנוכחיות, בהן רק חלק מהצוות החינוכי מתמחה ומטפל בילדי החינוך המיוחד, במודל החדש כל הצוות מוכוון לצורכי הילדים, כולל השומר בכניסה וכלל הסגל, והמענה לצרכים הוא מלא.
המודל החדש משלב כלי מדידה פשוטים ונגישים על מנת לכוון ולדייק בהתאמת התוכניות האישיות למגוון הילדים. למעשה, כל ילד מקבל טיפול מותאם אישי בתוך סביבת בית הספר.
לפי תפישה זו פועלת רשת בתי הספר של "בית אקשטיין", בהם לומדים תלמידי חינוך מיוחד בלבד. סמנכ"ל חטיבת החינוך של בית אקשטיין הציג בפנינו מודל חדשני של יישום התפישה בבית ספר קיים בחינוך הרגיל בו משולבות כיתות חינוך מיוחד. בית אקשטיין מספק את הייעוץ המקצועי בהטמעת המודל לשילוב מיטבי.
אנו מבקשים להציג את המודל בפניך, או בפני ראש העיר, על מנת לקדם מיזם מבורך זה באשדוד, שתהפוך מודל לחיקוי לערים אחרות.
נודה לתיאום פגישה בהשתתפות נציגי ההורים ובית אקשטיין.
 
בכבוד רב,
 
רם שובל / בשם הנהגת ההורים
[email protected]
050-7774563

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: