Abstract
קשת - קחו אחריות על ההטרדות!

הצטרפו לתמיכה!

שלחו עכשיו מייל להנהלת "קשת" -  עדיין מחכים שתקחו אחריות ותנקו את המסך שלנו ממטרידים!

"קשת", ערוץ הטלויזיה המבקש להיות "הטלויזיה של ישראל" ממשיך להעסיק ולתת לגיטימציה לעורכים, שחקנים, זמרים, מנהלים ששמם נקשר באופן בוטה בפרשות של הטרדות ותקיפות מיניות חמורות.
"לזוז הצידה" זה לא מספיק  - הפוגעים לא לקחו אחריות, לא התנצלו, חלקם אף הודו במעשים אך נתנו להם פרשנות המנערת מהם כל לקיחת אחריות.

הנהלת קשת - זה הזמן להתנער מהתרבות הנותנת לגיטימציה להטרדות ולתקיפות מיניות: נקו את המסדרונות מכל מי שניצל את מעמדו וסמכותו לרעה  - מנהלים, עורכים, מגישים ומנחים.
קחו אחריות, עכשיו! הצופות והצופים שלכם מחכים!
 

ההודעה שתישלח
ההודעה שתשלח ממך למקבלי ההחלטות. מומלץ לשנות את ההודעה כדי שתהיה אישית יותר
לחצ/י על הכפתור לפתיחת המייל שלך עם נוסח מוצע להנהלת קשת ולרשויות.
,

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: