Abstract
מנעו את סגירת מפעל נגב קרמיקה!

הצטרפו לתמיכה!

הבוקר קיבלו כל עובדי נגב קרמיקה בירוחם את ההזמנות לשימוע שיערך ב- 14/12. זאת על פי החלטת בית המשפט מאתמול שמאפשרת להנהלה לפטר את העובדים ולסגור את המפעל.
העובדים מנהלים מאבק כבר למעלה מחודש ומסרבים לקבל את רוע הגזירה. אנחנו יכולים לעזור להם.
 140 עובדים עומדים להיות מפוטרים!
שלחו עכשיו קריאה אישית לשרי הממשלה, חברי הכנסת וראשי הרשויות - בתביעה לא להפקיר את העובדים - מנעו את סגירת מפעל נגב קרמיקה!

לחצ/י על הכפתור לפתיחת המייל שלך עם נוסח מוצע לשרים, חברי הכנסת וראשי הראשויות, יו"ר ההסתדרות והתאחדות התעשיינים. אנו תעדכן אותך על המשך המאבק ועל קמפיינים דומים.
,
העתיקו והדביקו את ההודעה ושלחו

בנוסף לחתימה מעלה, כדאי גם להעתיק את כתובות המייל וההודעה מטה, ולשלוח אל שר האוצר, שר הכלכלה, השר לפיתוח נגב והגליל. חברי ועדות הכלכלה, העבודה, הצדק חלוקתי. ראשי רשויות מהסביבה. יו"ר ההסתדרות. התאחדות התעשיינים:

נמענים:

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

נוסח ההודעה:

נושא: בן גוריון מתהפך בקברו - מנעו את סגירת מפעל נגב קרמיקה!

שלום רב,

140 עובדי נגב קרמיקה קיבלו הבוקר הזמנה לשימוע לפני פיטורים.

140 משפחות מאבדות מקור פרנסה.

אנחנו דורשים מכם למצוא פיתרון מיידי שיימנע את סגירת המפעל.

המפעל הוא מקור תעסוקה גדול וחשוב לתושבי ירוחם, דימונה והנגב כולו. סגירת המפעל היא מכה קשה לנגב ולדרום.

מחר יום השנה ה-44 למותו של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון זכרונו לברכה. סגירת נגב קרמיקה היא סטירת לחי לחזונו של בן גוריון - יישוב הנגב והפרחת השממה.

אנחנו דורשים מכם - אל תפקירו את המשפחות למציאות של עוני. מצאו בהקדם פיתרון שיימנע את סגירת המפעל.

אסור להפקיר את הנגב! 

אנו דורשים מהממשלה התערבות מעמיקה ואסטרטגית המתייחסת לנושא התעסוקה בפריפריה ושמה את כל המאמצים והמשאבים שהמדינה יודעת לשים כדי להביא את "התעשייה של מחר" לנגב.

די עם מפעלים שאין להם יכולת להתמודד עם שוק היבוא ויסגרו. די עם מפעלים של תעשיות ישנות!

,

,
רקע על מאבקם של עובדי נגב קרמיקה

בבוקר יום שישי, 13/10/17, סגרה הנהלת מפעל "נגב קרמיקה" את שערי המפעל ומנעה מעובדים להיכנס. לאורך אותו בוקר קיבלו 126 עובדי המפעל זימון לשימוע לפני פיטורין - יחד עם מכתב נוסף בו נמסר להם שכבר הוחלט על סגירת המפעל. אחרי יומייים, בדיון בית משפט, התיר השופט להנהלה להשאיר את המפעל סגור, ושלח את המפעל וההנהלה למשא ומתן למשך שבועיים.
טענת המפעל שהם מפסידים: לטענתם, הציגו נתונים ודוחות בפני בית המשפט. הפתרון מבחינתם הוא פיטורי עובדים וצמצום מספר העובדים המאוגדים במפעל, יחד עם גזירות נוספות, שכולן בסופו של דבר מרעות את התנאים של העובדים.
בדיון שהתקיים ב- 15/10 החליט כבוד נשיא בית הדין בבאר שבע לבטל את הזימונים לשימוע ושלח את הנהלת המפעל והעובדים למשא ומתן למשך שבועיים, עד לדיון שנקבע ל- 30/10. בדיון שנערך ב30/10 לא נעתר בית המשפט לבקשת ההנהלה והחליט שוב שעל ההנהלה לנהל משא ומתן עם ההסתדרות ועם העובדים.
בינתיים העובדים מחוץ למפעל באוהל המחאה שלהם. ועד העובדים הקדיש לילות וימים למשא ומתן.  -
לאחר 41 יום קיבלו הבוקר, 22.11.2017 העובדים זימונים לשימוע לקראת פיטורין. 

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: