Abstract
באנו חושך לגרש - תושבי ירוחם דורשים אספקת חשמל תקינה!

הצטרפו לתמיכה!

ירוחם, יישוב בתנופת צמיחה שעדיין סובל מהפסקות וניתוקי חשמל, בתדירות גבוהה!
בירוחם גרים כ- 10,000 תושבים הסובלים מדי יום משירות לקוי באספקת החשמל בכל עונות השנה.
בשנת 2011 החלו הפסקות החשמל להטריד את שגרת החיים בירוחם. למרות פניות חוזרות ונשנות אל חברת החשמל, דרישות מטעם התושבים לשיפור השירות, הבטחות מצד חברת החשמל, הן לתושבים והן לרשות המקומית, עבודות תשתית שלטענת חברת החשמל נעשו על מנת לשפר את האספקה והשירות - עדיין, יש ניתוקים קצרים ומטרידים, מדי יום אשר גורמים לנזקים במכשירי החשמל הביתיים. זאת ועוד, בתדירות של כמעט אחת לשבוע, נפסק החשמל בשכונה זו או אחרת, לפרקי זמן ארוכים.
מצב זה גורם לנזק גדול מאד לתושבים וביניהם בעלי העסקים ביישוב אשר פרט לנזקים למכשירי החשמל נגרם להם נזק כלכלי משמעותי.

אנו תושבי ירוחם, דורשים את מה שמגיע לנו ולא מעבר. חברת החשמל היא מונופול בתחומה ועליה לתת לנו את השירות הטוב ביותר, בתמורה לתשלום שהיא גובה מאיתנו. 

99.20%

496 כבר חתמו. עזרו לנו להגיע ל- 500!

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: