Abstract
לא לשכונה לאלפיון העליון בליפתא - כן לאתר מורשת, טבע ונוף תרבות

הצטרפו לתמיכה!

הכפר ליפתא בכניסה לירושלים הוא האתר השלם השמור ביותר באזורנו של מכלול התיישבותי המשקף את התפתחות החקלאות, הארכיטקטורה, והתרבות המקומית לאורך אלפי שנות היסטוריה. זהו השריד היחיד אשר "קפא בזמן" ונשאר בשלמות יוצאת דופן, של תרבות אדריכלית וחקלאית שהיתה נפוצה במזרח התיכון במשך אלפי שנים אך נהרסה כליל ב 1948 (בישראל) או עברה מודרניזציה והתפתחות ולכן איבדה כל מאפיין תרבותי-היסטורי עתיק (בישראל ובמדינות השכנות). ליפתא כיום הוא חלק חשוב מטבעת השטחים הפתוחים שסביב ירושלים, ובזכות מיקומו המרכזי של הכפר בכניסה לעיר, מהווה ריאה ירוקה נגישה במיוחד ואבן שואבת לאוכלוסיות מגוונות ולמטיילים רבים. יופיו של ליפתא הוא סימן היכר של מבואות ירושלים וחלק בלתי נפרד מחוויית הכניסה לעיר, מנוף העיר ומקסמה. ב- 2015 נבחר ליפתא על ידי הוועד הישראלי לאונסקו שבמשרד החינוך לרשימה הטנטטיבית של אתרי מורשת עולמיים של ישראל.

בניגוד חריף עומדת כיום תכנית בנייה 6036 אשר מקודמת במרץ על ידי עיריית ירושלים ורשות מקרקעי ישראל. התכנית מתעתדת להרוס את נוף התרבות של ליפתא ולבנות תחתיו שכונת וילות קטנה לאלפיון העליון, עם מערך כבישים, קירות תמך עצומים וחציבות נרחבות בהר. אין בנייה מודרנית המסוגלת להתמודד עם הטופוגרפיה הקשה בכפר והצורך להעביר תשתיות ודרכים מבלי להשאיר חותם עמוק ולפצוע את ההר, כפי שהצליחו בצורה יוצאת דופן בוניו ותושביו של הכפר במשך מאות שנים.

"הקואליציה להצלת ליפתא", המורכבת ממתנדבים מומחי שימור, טבע וחברה, פועלת לעצירת תכנית 6036 ולקידום תכנון אלטרנטיבי אשר ישים במרכז את שימור נוף התרבות של ליפתא כאתר מורשת מקומי ואוניברסלי לדורות הבאים. הצטרפו אלינו במאבק!
 

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: