ירוחם עיר חינוך - הקמת ועדת חינוך יישובית

הצטרפו לתמיכה!

ירוחם נושאת את דגל החינוך ואף משווקת את עצמה תחת הכותרת "ירוחם עיר חינוך".
משאבים רבים מושקעים בחינוך ועבודת הרשות לגיוס כספים לפרויקטים חינוכיים היא גדולה ומשמעותית.
לא יכול להיות שלא תהיה כאן ועדת חינוך יישובית שתכנס את כל בעלי העניין - נציגי רשות, אנשי חינוך והורים - סביב שולחן אחד!

 

66.50%

133 כבר חתמו. עזרו לנו להגיע ל- 200!

תושבים דורשים הקמת ועדת חינוך יישובית

אנו תושבים הקוראים להקמת ועדת חינוך יישובית בירוחם הכוללת את הגורמים הרלוונטיים ביישוב אשר החינוך חשוב להם.
בראש הוועדה תעמוד מחזיקת תיק החינוך ויהיו בה חברים נציגי רשות נוספים, מנהלי בתי הספר ונציגי ציבור, ביניהם הורים.
ועדת החינוך הינה גורם המסייע ותורם בשיפור איכות שירותי החינוך הניתנים לקהילה ובין היתר מהווה כתובת לתושבים בנושאי חינוך שונים.
החינוך בירוחם נוכח מאד בשיח הציבורי. הרשות מצידה עושה מאמצים רבים על מנת לגייס משאבים ולהכניס פרויקטים חינוכיים למערכת החינוך היישובית בבתי הספר והגנים. הרשות הגדירה את ירוחם כ"ירוחם עיר חינוך" ובהזדמנויות רבות ושונות משווקת את ירוחם כיישוב הנושא את דגל החינוך. מצד שני הורים רבים ביישוב לוקחים חלק פעיל הן בוועדי הורים ובקבוצות הורים העוסקות בחינוך ויש התעוררות משמעותית בשנים האחרונות בקרב ההורים בכל הנוגע לחינוך ילדיהם.
אמנם ירוחם אינה רשות המחויבת בהקמת ועדת חינוך סטטוטורית, אך מאחר והחינוך הוא אחד העוגנים המשמעותיים בה, מן הראוי שהנהגת היישוב תקים ועדת חינוך יישובית אשר תביא לידי ביטוי והשפעה גורמים מכלל הקהילה לטובת קידום החינוך ביישוב.

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: