"די לשחיתות!" - נבחרי הציבור מתחייבים ליושרה ולאתיקה

הצטרפו לתמיכה!

אמנת "די לשחיתות"
התחייבות נבחרי ציבור לכללי התנהגות של יושרה ואתיקה כמאבק בשחיתות ובהסתאבות בשירות הציבורי

~~~~~~~~

אנו, נבחרי הציבור החתומים מטה, מתחייבים, בכל הנסיבות, וגם אם ההתנהגות אינה בלתי חוקית או פלילית, להקפיד על הכללים הבאים:

צניעות

 • במהלך כהונתי הציבורית אמנע מהוצאות מנקרות עיניים, במיוחד, אך לא רק, בנסיעות עבודה, בהוצאות אירוח, שיפוץ לשכה פרטית, מסיבות ואירועים ורכב. אקפיד במיוחד על הוצאות סבירות וצנועות כאשר ההוצאה היא על חשבון הציבור

יושר

 • אני ובני משפחתי הקרובים לא נקבל מאחרים טובות הנאה, לרבות מתנות, הזמנות לאירועים, אירוח במטוסים ובתי מלון, כרטיסים למופעים, וכן תמורה מוגזמת למוצרים או לשירותים אותם אנו מוכרים, או הנחות על רכישת מוצרים ושירותים אותם אנו קונים.
 • אדווח לציבור על קשרי עם גורמים מסחריים ועסקיים וכן על כל מקרה בו אני נתון בניגוד עניינים בתוקף תפקידי כאיש ציבור.

מודעות

 • אקפיד לדעת את השווי, העלות וההוצאה בפועל שהוציא הציבור במימון פעולותי. לא אטען שאני לא יודע ולא עוסק בנושאים אלה.

שקיפות

 • אדווח לציבור בשקיפות מלאה על כל הכנסותי במהלך כהונתי הציבורית, וכן במהלך שנתיים לאחר תום הכהונה. וכן אחשוף בפני הציבור את הצהרת ההון שלי אותה הגשתי לכנסת או לכל גוף רשמי אחר.
 • אדווח לציבור על כל פגישה שאקיים עם לוביסט רשמי ושאינו רשמי במטרה לקדם חקיקה או פעילות שלטונית אחרת.

הגינות

 • לא אנצל את כהונתי הציבורית ואת משרתי והשפעתי כדי לפעול לטובתם הפרטית של בני משפחה, חברים, שותפים עסקיים, תורמים, חברי מפלגה ומקורבים אחרים.

~~~~~~~~~~~~~~~~
אמנת "די לשחיתות" היא אמנה בין הנבחרים לאזרחים. מוזמן להצטרף אליה כל נבחר ציבור הגון וישר. התקשורת מוזמנת לעקוב אחר זהות המצטרפים לאמנה ולאתגר על בסיס קבוע את המסרבים להצטרף. נבחר שהצטרף לאמנה אך נמצא שהפר אחת מהוראותיה יוסר מרשימת החותמים – העמיתים.

לאמנה מוזמנים להצטרף גם אישים אחרים מכל תחומי המשק והחברה, גם אם אינם נבחרי ציבור, אך הם תומכים בהוראות האמנה ומתחייבים לקיים את רוחה במילוי תפקידיהם הציבוריים, וככל שהם נוגעים בכספי ציבור.

יוזמי האמנה:

 • ד"ר יובל קרניאל, משפטן חוקר ומרצה, משנה לנשיא בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים.
 • רן מלמד, סמנכ"ל מדיניות חברתית בעמותת "ידיד", מרצה ומנחה הקליניקה לקידום מדיניות חברתית בבי"ס לעבודה סוציאלית ע"ש שאפל באוניברסיטת ת"א,
 • עו"ס שרי רבקין, מנכלי"ת עמותת "ידיד"
 • ד"ר רועי פלד, התנועה לחופש המידע
 • עו"ד נירית בלייר, מנכלי"ת התנועה לחופש המידע
 • פז כהן, מנכ"ל "אנו"
 • מיקי גיצין, מנכ"ל ישראל חופשית

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: