eyeliam
נאבקים על חירותן וזכויותיהן של נשים יולדות

הצטרפו לתמיכה!

יש אינסוף נושאים, אבל נביא אחד לצורך המחשה של הפגיעה בחירות ובזכויות של נשים בישראל:
- כיום משרד הבריאות מכיר בזכות ללדת באופן טבעי בבית. עם זאת, על אף שהוא מקציב כ14,000 שח ללידה בבית חולים, אך מסרב לתת אפילו שקל אחד ליולדות בבית, והן נאלצות לשלם על כך מכיסן הפרטי אלפי שקלים. כמו כן, כל אשה שרוצה לקבל מענק לידה המגיע לה כחוק, חייבת להתאשפז כ12 שעות בבית חולים, גם אם אין לה שום בעיה, כך מצליחים להניא נשים רבות מלקבל את המענק ושומרים את הכסף בביטוח הלאומי. 
זוהי רק דוגמא כאמור. לעידכונים שוטפים עכבו אחרינו
 

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים:

שתפו -

שתפו -