norgesblindeforbund
העלאת זכויות העוורים ולקויי הראיה

הצטרפו לתמיכה!

אנחנו מבקשים שוויון!
די! נמאס לנו להרגיש מקופחים!
נמאס לנו לקבל דמי ליווי בשלוש דרגות.
העובדים הלא עובדים ומעמד הביניים,
אנחנו מבקשים לאחד את הקצבה לכלל האוכלוסיה! 
לא דיי שיש בינינו עוורים אשר לא צלח מזלם ואינם מוצאים עבודה
בשל נכותם, הם חווים תסכול נוסף ומקבלים אך ורק 50% מהקצבה!
זה לא נשמע הגיוני ודרוש תיקון מידי.
אנו מבקשים לקבל הנחה במיסים לקניית רכב כמו שמקובל אצל נכי הגפיים.
גם אנחנו נכים. 
גם אנחנו בעלי צרכים מיוחדים. 
גם אנחנו צריכים להסתייע בניידות מלאה ואף לא נמוכה משאר הנכים .
גם אנחנו צריכים לקבל דמי אחזקת רכב ודמי ניידות.
ישנם לא מעט עיוורים אשר הנסיעה בתחבורה הציבורית קשה ומסורבלת להם, במיוחד במטרונית חיפה ותל אביב-בת ים, ובנוסף הרכבת הקלה בירושלים וכבר מדברים על רכבת קלה בתל אביב.
אנו חברי הפורום "משפחה חמה" קוראים לכם חברים יקרים, בוא נתאחד יחדיו בכדאי לתקן את המעוות! 
בואו נבקש מהמרכז לעיוור ברשות גיא שמחי לתת לנו כתף, ויחד נפעל לתקן את אשר מגיע לנו!

הסדרת הטיפול בקהילת העיוורים בארץ

אנו קהילת העיוורים חשים שבמשך השנים, הטיפול בקצבת הניידות ובכל הקשור לענייני תעסוקה ולשריון מקומות לאנשים מקהילתנו, לא נושא תוצאות.
לכן, אנו מתארגנים כדי לנסות להוביל את המהלך בעזרתם האדיבה של המרכז לעיוור והמנכ"ל גיא שמחי, למען הסדרת נושאי הניידות, התעסוקה, המסים ופטור ממסים על רכב וכהנה וכהנה.

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: