rod_waddington
דורשים ועדת חקירה לבדיקת הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה

הצטרפו לתמיכה!

חיתמו עכשיו על העצומה!
דורשים ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקה מעמיקה של הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה בישראל.
שנים נפלנו כקורבנות לרמיסה ולפגיעה על ידי עסקנים שונים, רודפי בצע, סוכני עוני, ארגונים רבים חסרי תוכן מתוך הקהילה ומחוצה לה. קומבינות ואין ספור הבטחות סרק, שאבו וגזלו מאתנו זמן יקר, חיים של חפים מפשע וכסף רב! והיום, כרגיל, רוצים לסתום לנו את הפיות ולהשתיק אותנו!
ראש הממשלה מינה ועדה בראשותו שמורכבת מאותם אנשים, נציגי אותה מערכת, שבגללם המצב הזה נמשך שנים ארוכות, ושבגללם אנו מוחים היום. בועדה הנוכחית לא תהיה לקיחת אחריות אמיתית או חשיפה של המחדלים הרבים. בלעדי אלה לא ניתן לתקן את העוולות.
אנו דורשים מן הממשלה להתחייב לדון באופן רציני, יסודי ומקיף בכל הנושאים הרבים והחשובים, ולבדוק בגלוי את המחדלים שנעשו לאורך השנים: איך ועל ידי מי התקבלו החלטות שנגעו לכל מרכיב בחיינו – רווחה, חינוך, בריאות, דיור ועוד? לאן הועברו התקציבים שיועדו לקהילה? מי הרוויח מהמצב? ולמי היה נוח שהמצב נמשך כפי שהיה שנים.  קיימת אפשרות אחת כזו והיא "ועדת חקירה פרלמנטרית", אמצעי שיחייב את הממשלה והכנסת לדון בבעיות האלה בשנה הקרובה באופן פתוח וללא טיוח. לוועדה כזו יש תוקף להציג את מסקנותיה, ולחייב את הממשלה והכנסת לפעול לתיקונם המיידי של המחדלים בתוך לוח זמנים קצוב ומחייב.
אסור לנו לסגת ולוותר על עתידנו. בואו נראה שאפשר לעשות זאת יחד. בואו נילחם יחד.

בואו נילחם יחד למען תיקונם המיידי של המחדלים!!!

אלה הם מקבלי ההחלטות, שאחראים למה שקרה. אם בידם הכח להביא לשינוי, למה לא עשו זאת במשך יותר משלושים שנה? הם אלה שביצעו וחיזקו מחדלים קשים בכל התחומים הנוגעים לחיינו, הם לא יכולים לפתור את הבעיות! עליהם מוטלת האחריות על כל מה שהיה, אחרי עשרות שנים בשלטון. למה ומדוע הם מתעקשים לחזור שוב על אותן טעויות? הם חלק מהבעיה ולא הם יוכלו לפתור אותה! כל אלה רק נסיונות לטייח ולהשכיח את הבעיות.

אל לנו ליפול בפח הזה, של הבטחות סרק שרק מסתירות עוד קומבינות. הקמת ועדה מצד ראש הממשלה ללא שום מחויבות, ללא שקיפות וללא לוח זמנים, מראה לנו שכרגיל, שוב מוכרים אותנו ככספומט חברתי, ושוב רוכבים על גבינו אותם עסקנים להשגת מטרות אישיות ופוליטיות שאינן קשורות בנו.

הפעם אנחנו לא מוותרים. אנו דורשים סדר וצדק!

אנחנו חותמים על עצומה חברתית שתדרוש מן הממשלה להתחייב לדון באופן רציני, יסודי ומקיף בכל הנושאים הרבים והחשובים, ולבדוק בגלוי את המחדלים שנעשו לאורך השנים: איך ועל ידי מי התקבלו החלטות שנגעו לכל מרכיב בחיינו – רווחה, חינוך, בריאות, דיור ועוד? לאן הועברו התקציבים שיועדו לקהילה? מי הרוויח מהמצב? ולמי היה נוח שהמצב נמשך כפי שהיה שנים. עצומה שדורשת מהממשלה לפעול על מנת להביא לתיקון מיידי וממשי באופן ההתנהלות של כל זרועות הממשלה.

קיימת אפשרות אחת כזו בממשלה והיא "ועדת חקירה פרלמנטרית". זהו אמצעי שיחייב את הממשלה והכנסת לדון בבעיות האלה בשנה הקרובה באופן פתוח וללא טיוח. להזמין ראשי משרדים, גופים שקשורים, אזרחים מודאגים, ואת הציבור להגיע לוועדה ולהציג בפניה את הבעיות הקשות והמחדלים הרבים, שאנו סובלים מהם שנים באופן מתמשך ואכזרי. בוועדה זו יצטרכו לקבל אותנו, להקשיב לנו ולפעול לתיקון הבעיות והמחדלים במיידי. הועדה תורכב גם ממומחים ומאנשים שאינם מתוך המערכת. לוועדה כזו יש תוקף להציג את מסקנותיה, ולחייב את הממשלה והכנסת לפעול לתיקונם המיידי של המחדלים בתוך לוח זמנים קצוב ומחייב.

אסור לנו לסגת ולוותר על עתידנו. בואו נראה שאפשר לעשות זאת יחד. בואו נילחם יחד.

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: