reid-bee
הורים לילדים אלרגים - מנגישים בית ספר

הצטרפו לתמיכה!

ההתנהלות הקיימת רשלנית וזה רק עניין של זמן עד שיגרם אסון.
לפני מספר שנים משרד החינוך אישר סייעות רפואיות כפיתרון לבעיה, כעת הם מורידים את הסייעות כבר בכיתה ב' מבלי לתת פיתרון אחר.
כעת הם טוענים שילדים החל מכיתה ב' (גיל 7) בשלים לטפל ולהשגיח על עצמם.
הבעיות שלנו הם גם הסגל שלא מוכשר בטיפול בילדים האלרגים וגם מחסור בנהלים ובמניעה לחשיפה לאלרגנים בבתי הספר. בניגוד לחו"ל אין בארץ חובה של הוצאת אלרגנים משטח ביה"ס/ הגן ואנו תלוים ברצון הטוב של הורים, מורים וילדים. בארץ אוכלים בכיתות ובגנים ולכן הילדים חשופים לאלרגנים במשך שהותם במסגרת החינוכית לא רק בזמן האוכל אלא גם לפירורים על השולחנות/ המקלדת/ המתקנים וכ'. חשוב לזכור כי אין טיפול מונע לאלרגיה והטיפול היחידי הוא בעצם מניעת החשיפה לאלרגנים וכאשר יש התקף קשה של אלרגיה משתמשים במזרק אפיפן שלעיתים קרובות מאפשר שהות מספקת לפינוי לבית החולים. 
בניגוד לחו"ל בימינו אין שירותי רפואה בבתי הספר (אחיות בית הספר הופרטו ויש היום אחות אחת ל 3 בתי ספר (כ- 1000 תלמידים) שנמצאת בביה"ס פעם בשבוע). 
מורה בכיתה של מעל 30 תלמידים לא יכולה להשגיח על הילד באופן צמוד וקבוע .חברים לכיתה שהם בני אותו גיל של הילד האלרגי אין בכוחם לתת לו מענה רפואי, להזריק לו אפיפן ולדאוג למניעת חשיפה לאלרגנים. 

הדרישות שלנו:
הנגשה. הדרכת כל הסגל, הכנסת שירותי רפואה לבתי הספר, קביעת נהלים והוצאת אלרגנים מבית הספר יהפכו את בתי הספר למקום מונגש עבורנו. כיוון שמוסדות החינוך לא מונגשים עבורנו אנו נלחמים על הסייעות האישיות שמנגישות לנו את בית הספר.

מצב מסוכן הדורש התערבות!!!

במצבים מסויימים מגע עם האלרגן ו/או שאיפתו עשוי לגרום להתקף ולכן מספיק שפתחו שקית במבה ליד ילדים אלרגים או שהם הריחו דגים או שנגעו בהם לאחר אכילת מאכל חלבי והם ילקו בהתקף אלרגיה חמור ולכן יש להשגיח באופן צמוד וקבוע בעת השהייה במוסד החינוכי/ לקבוע נהלים מתאימים כמו בחו"ל להנגשת בתי הספר.
מדובר בילדים אלרגים למזון אשר חוו תגובה אנפילקטית למזון (תגובה שמערבת מס' מערכות בגוף) ועשויה להוביל למוות / וילדים אלרגים למזון הסובלים מאסטמה ולכן התגובה שלהם לאלרגיה למזון מתבטאת בקשיי נשימה. והקריטריון הנוסף הוא בשלות (יכולת לטיפול והשגחה). קריטריון אשר הפך דינמי ומשתנה משנה לשנה (בחוזר המנכ"ל העדכני של משרד החינוך משנת 2011 מדובר על מלווה אישית עד גיל9-10 , כלומר כיתות ד-ה והשנה הם מקצצים כבר בכיתה ב' (גיל 7). חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מאותה שנה בדיוק לא עושה שום קביעה על גיל ומתייחס לעצמאות טיפולית כמשהו שכפוף לאישורים ובחינה של כל מקרה לגופו)

,

לינק לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות משנת 2011
http://www.health.gov.il/hozer/mk11_2013.pdf

לינק לחוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 2011
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/...

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: