Abstract
שומרים על קריית אונו שלנו

הצטרפו לתמיכה!

קריית אונו נמצאת על סיפו של שינוי אורבני דרמטי ובלתי הפיך שהשפעתו תורגש בכל מישורי החיים, השרותים העירוניים ואיכות החיים. עיקרו, מחד, אישורי תוכניות "פינוי בינוי" בהיקף חסר תקדים במרכז העיר, ללא היתכנות לתשתית מתאימה ומאידך, במקביל, הכנת תוכנית מתאר כוללנית, ללא מנדט להתייחסות לתוכניות "פינוי בינוי", במגמה להכפלת מספר התושבים במעל 100%, ל - 80,000 נפש בקירוב.

מעיר בת כ- 12,000 יחידות דיור, תהפוך קריית אונו לעיר בת כ- 27,000 יחידות דיור. שני התהליכים האלו, המתרחשים במקביל, בהעדר התכנות להכנת תשתיות בתזמון הנכון, יגרמו לגרעון תקציבי גדל והולך (כל דירת מגורים חדשה מייצרת גרעון של כ- 10,000 ש"ח לשנה), סתימה תחבורתית, מחסור מהותי בשטחים פנויים, וכיתות לימוד בכל מסגרות החינוך מגנים ועד כיתות תיכון.

מטרתנו - תכנון אחראי, כוללני ומידתי, אשר ייתן מענה לצרכי כלל התושבים כיום ובעתיד, כולל דיירי ה"פינוי בינוי", תוך איזון בין הצרכים המתפתחים לבין מגבלות השטח של העיר באופן שישמור על יתרונותיה ואיכותה של קריית אונו ביחס לערים סביב.

חברים : יעל לוי, שלי סהר, נחום קשב, נדב שריד, דנה וולף, מיכל גבע, ברנרדו קוסמן, נעם שרי, תומר קרול, שרית ארז, שלי פורמן, מיכל אריגי, ניר כהן, חנה רצ'בסקי, שאולה הייטנר.
 

תוכנית המתאר להפקדה

הודעה חשובה לתומכי "שומרים על קריית אונו שלנו"

ביום שני הקרוב, 05/02/18, תעלה לדיון בפני ועדת התכנון העירונית, ככל הנראה ללא נוכחות הציבור, תוכנית המתאר הכוללנית לקריית אונו לעשורים הקרובים. התוכנית לא הוצגה כמקשה אחת לציבור. הליך "שיתוף הציבור" בשלשת מפגשיו הפך לפארסה. לא ניתן היה למצות כלל את הדיונים במגוון הנושאים ולתחושת רוב מוחלט של המשתתפים נועד לסמן V ותו לאו.

כעת, הועברה התוכנית (ספר בן 100 ע') לעיון חברי מועצת העיר ימים ספורים בלבד לפני הדיון האמור לעיל, שבמהלכו אמורה להתקיים הצבעה על הפקדת התוכנית בועדה המחוזית. כך, ללא דיון ציבורי מעמיק, ללא שמיעת קשת הדעות והצרכים בעיר, "בריצה" בהולה.
למרות שמדובר בתוכנית שפגמיה המהותיים היו ידועים עוד מתחילת דרכה ולמרות אתרעות ופניות לא נעשה דבר לשינוי הגדרות היסוד שלה, אשר מהן, כצפוי, צמחה תוכנית בלתי מידתית בנושא הבינוי, שדנה את קריית אונו, עשורים קדימה, לצפיפות בלתי סבירה, המעניקה עדיפות ברורה לאינטרסים נדל"ניים, חוסר איזון בין מרכז העיר לשוליה, גרעונות תקציביים ולמחסור אקוטי ובלתי הפיך בשטחים פתוחים ותשתיות ציבוריות, בדגש על נושא התחבורה.

אנו קוראים לכם להתעורר מהפאסיביות, לפנות בכל דרך אפשרית לחברי מועצת העיר בקואליציה, בפומבי ובאופן פרטי ולהבהיר שהתוכנית במתכונתה הנוכחית אינה קבילה ודינה להדחות. אין לנו את המותרות של טמינת הראש בחול. התוכנית מייצגת שינוי מהותי ובלתי הפיך בסגנון ואיכות החיים בעיר עבורנו ועבור ילדינו.

קישור לתוכנית המתאר: https://drive.google.com/drive/folders/1jWYiz6QfQQTFxzfPmLUUGbZzVJ3sOfBc

                                                       עורו   קומו,
                                                                      "שומרים על קריית אונו שלנו"

,
הנדון: מפגש "שיתוף ציבור" 19/06/17 – סיכום ותובנות

                                                                                                                      
בתאריך 19/6/17 התקיים מפגש "שיתוף הציבור" בנושא תוכנית המתאר הכוללנית לקרית אונו. רבים ממשתתפי מפגש זה, כמו גם מקודמו, יצאו בהרגשה כבדה שבמתכונת הנוכחית ידי קבוצת התכנון כבולות על ידי הגבלות שונות, באופן שחוסם ומרוקן מתוכן ממשי כל אפשרות שתוכנית המתאר תשפיע מהותית על המתווה העירוני לעשר עשרים השנים הבאות.

לא זאת אף זאת, בתנאים מסוימים, ניזקה של תוכנית מתאר, המאפשרת למוסדות התכנון העירוניים יד חופשית משוחררת מהתנגדויות, גדול מהמצב הקיים ללא תוכנית מתאר.
הנחות המוצא, לא בציטוט מילולי, אבל בהסתמך על דברי ראש צוות התכנון, אדריכל מזור,   הן ש-90% מהשטח העירוני כבר "צבוע" ומתוכנן.

הכפלת האוכלוסייה ל – 76,000 עד 80,000 תושבים היא עובדה מוגמרת.

נושא פיתוח התחבורה מוגבל ומאולץ, בעיקר נושא הרכבת הקלה/תחתית.

אין למתכננים מנדט "לגעת" בתוכניות שאושרו, שבשלבי אישור או יועמדו לאישור ובכך מעוקרת התוכנית מהיכולת להוביל צמצום של היקפי הבנייה (במיוחד על ציר לוי אשכול וסביבתו), האטת קצב או הקפאה זמנית ואף לא סנכרון עם פיתוח תשתיות ציבוריות בתחומי החינוך, התחבורה, ורווחת התושבים.

לא ניתן לסנכרן את הגדלת היקפי הבנייה לדיור עם פיתוח מתחמי תעסוקה ומסחר, אשר הינם הדרך היחידה, כאשר היחס הולם למספר התושבים, למנוע פשיטת רגל כלכלית של העירייה.
במהלך המפגש התושבים העלו הצעות, רעיונות והסתייגויות, מחאה ותיסכול במגוון נושאים רב. חלקם נגעו בענינים פרטניים (רמת קווי האוטובוס), דרך הפרוצדוראלי (ביקורת חמורה על תהליך שיתוף הציבור עצמו – לא מקיף, לא רציני, עלה תאנה) וחלקם במבט על כולל (תכנון כולל אמיתי ללא מגבלות מוקדמות).

המכנה המשותף לכל המשתתפים, בין אם תומכים בפינוי בינוי כפי שהוא כעת ובין אם מבקשים הקפאה, עידכון או שינוי כיוון, המכנה המשותף הוא, שדברי כולם נשמעו ונרשמו, אך במסגרת המגבלות המובנות של צוות התכנון ותפיסתו הקונפורמית (לא יציעו תוכנית חלופית ל -50,000 – 60,000 תושבים), דבריהם לא יקבלו משקל ולא יתורגמו לדבר מה מעשי וממשי.

המסקנה היא שהדרך המעשית הינה לייצר לחץ ציבורי, כפי שנעשה בכפר סבא, רמת גן, רמת השרון וערים נוספות, אשר יחייב את נבחרי הציבור במועצת העיר, בדגש על הקואליציה העירונית וראש העיר, לפעול בדחיפות ונחישות להקפאה של תהליכי התכנון עד ליצירת מודל חדש של התפתחות עירונית.
ניתן ליצור מאזן אינטרסים חדש שאינו ממוקד בעיקר ברווחי יזמים ואינטרסים של של דיירים במתחם ספציפי, אלא יאזן את כלל הצרכים של 37,000 תושבי העיר הקיימים

לשם כך נדרשת התגייסות ציבורית רחבה. אנו מבקשים מתומכי העמדות המוצגות באתר לשכנע תושבים נוספים להרשם כתומכים. היו אתם שגרירים של התחדשות עירונית מידתית ומאוזנת במקום מסע של מחטפים נדל"ניים.

,
תכנון אחראי וכולל לקריית אונו

קריית אונו נמצאת בעיצומו של תהליך שינוי רחב היקף.

התהליך מורכב מסדרה ארוכה של שינויים מקומיים שנועדו למכסם אינטרסים כלכליים עבור מעטים, תוך פגיעה ברבים, ללא ראייה כוללת ומקיפה. התוצאה – סדרת פרויקטים למגורים בהיקף של אלפי דירות, ברמת צפיפות גבוהה מאוד, ללא כל התחשבות במרקם העירוני הקיים.

הועדה המקומית לתכנון ובנייה, בחסות העירייה, מקדמת בניית עשרות רבות של מגדלי דירות במרכז העיר ללא יכולת להתאים את התשתיות הציבוריות ומתוך קוצר ראות מדהים שישנה לעד את פני העיר ואופיה.

לאחרונה החל תהליך הכנת תוכנית מתאר כוללנית לעיר, אולם, על המתכננים נאסר להתייחס לכל תוכניות הבנייה שבתהליכי אישור ובכך השפעתה של תוכנית מתאר כוללנית תהיה שולית.

מתוך הכרה בצורך באיזון והתאמת תוכניות לרווחת כל העיר וכלל התושבים, התאספנו, קבוצת תושבים מכל שכונות העיר (קיראון, עבר הירדן, רייספלד, הוותיקה, פסגת אונו, אונו הירוקה) ללא כל זיקה פוליטית, מתוך דאגה לעירנו, במטרה להשפיע על תהליכי התכנון בעיר כפי שמפורט לפניכם.

אנו קוראים לתושבים המעוניינים לשנות את התהליך הנוכחי בכיוון מאוזן יותר, להצטרף למאבק במטרה להשפיע על גורמי התכנון השונים.

מטרה מרכזית – תכנון אחראי וכולל לקריית אונו

יעדי המאבק

א. הקפאת תוכניות הבנייה הפרטניות עד להשלמת תוכנית מתאר כוללת.
ב. מתן מנדט למתכנני תוכנית המתאר להתייחס לתוכניות הבינוי הקיימות.
ג. בחינה מחדש ושינוי התוכניות הקיימות (המאופיינות בבנייה בצפיפות גבוהה מאוד) והתאמתן לצביון העיר.

,
תכנון מאוזן לקריית אונו - נתונים בסיסיים

תוספת יחידות דיור מוצעת

 • תוספת יחידות בתוך קריית אונו – 11,000 (לא כל התכניות מאושרות!) – אלה נתוני משרד התכנון, אבל כדאי לציין שקיימת עמימות בנוגע למספר הסופי. חישובים שונים מביאים לסך כולל של מעל 12,000 יחידות דיור נוספות בתוך קריית אונו. בתוך התוספת הזו, כ- 3,500 יחידות נוספות ברחוב לוי אשכול ובסמוך לו!
 • תוספת יחידות בסמוך לקריית אונו - 15,000-20,000 בר"ג, גני יהודה/סביון, גני תקווה ואור יהודה

תוספת שטחי תעסוקה/מסחר מוצעים

 • גם כאן קיימת עמימות, אבל על פי נתוני משרד התכנון השאיפה היא להגיע לסך של בין 800,000 – 1,000,000 מ"ר של תעסוקה ומסחר (בהשוואה לכ-100,000 מ"ר הקיימים כיום)

מסקנות

 1. יש לשקול מחדש את מספר יחידות הדיור החדשות שתתווספנה לעיר ולהפחית אותן לרמה המקובלת עבור עיר בסדר גודל דומה
 2. יש לשקול לרכז / להגביל את יחידות הדיור החדשות לשכונות עתידיות – אריאל שרון, תל השומר – או לשכונות המעטפת (פסגת אונו, עבר הירדן) ולהימנע ככל האפשר מתוספות משמעותיות בשכונות הוותיקות (למעט התחדשות עירונית מאוזנת)

השפעות תחבורתיות

 • תוספת של 11,000 יח"ד (לפי ההערכות השמרניות ביותר) תוסיף בממוצע כ-22,000 כלי רכב לתנועה הפרטית השוטפת בקריה ותייצר קטסטרופה תחבורתית בכל קנה מידה.
 • בנוסף, הוספת מאות אלפי שטחי תעסוקה בשלושה אזורי תעשיה חדשים (תל השומר, אור יהודה/כביש 461, פסגת אונו צפון) יגרמו לעומס אדיר של תחבורה מסחרית (רכבי משא, אוטובוסים) על הצירים הראשיים – בראש ובראשונה ציר לוי אשכול - ולמחסור חמור בחניות.
 • ציר לוי אשכול, שעליו ינועו מרבית כלי הרכב, יהפוך לציר מעבר מהיר בין ערים, ויסבול מפקקי תנועה חריפים במרבית שעות היממה ויהווה מטרד שמיעתי ובריאותי ממדרגה ראשונה;
 • הרכבת הקלה מתוכננת להגיע רק לשולי העיר ובנקודה אחת על כביש בן גוריון. בנוסף,לא ידוע על תכנון מגרשי חנייה סביב התחנה הבודדת.
 • חוסר מענה לנושא התחבורה בעיר:
 1. אוטובוסים גדולים נעים בשכונות הוותיקות, שרחובותיהן צרים.
 2. מחסור בקווים לערים מרכזיות בגוש דן.
 3. קיים מיעוט קיצוני של שבילי אופניים.
 4. המדרכות בשכונות הוותיקות לא ידידותיות להליכה ו/או רכיבה על אופניים.
 5. הנת"צים המתוכננים בלוי אשכול ובן גוריון על נתיב תנועה, דורש הרחבת הכביש לכביש בעל 6 נתיבים ויותר (עם תוספת חניות). הפיכת הכביש לכביש מטרופולינים מסוכן מחד ואינו מאפשר פתרון לכלי הרכב הנוספים.

פתרונות אפשריים

על העיריה לייצר פרק תחבורה/חניות כחלק מתכנית המתאר ולשתפו עם הציבור באופן מידי. על הפרק לכלול התייחסות מקיפה  לסוגיות שלעיל ולבחון פתרונות אפשריים כגון:

 • כל תכנית בנייה רק בצירוף נספחי תנועה בכפיפות לתכנית הנ"ל
 • רכבת קלה – את הקו הסגול יש לבחון מחדש ולהפוך לקו תחתי תחת כל בקעת אונו, תחת רחובות ונתיבים מרכזיים ובנגישות מקס. לריכוזי מגורים.
 • את האוטובוסים בשכונות הותיקות יש להחליף למיניבוסים מונעי גז בתדירות גבוהה יותר.
 • לבצע גשר מעל כביש מכבית נוסף, מעל היציאה לכביש 471 מגני תקווה.
 • מסלול נוסף ביציאה מכביש מכבית – בר אילן דרומה לכוון תל השומר וראשל"צ.
 • הרחבת כביש דורי מרייספלד ועד לוי אשכול.
 • לפתח את הכבישים: מוטה גור ודרך משה לוי.
 • תוספת חניונים עירוניים.
 • הגדלת תדירות קו 15 ותוספת תחנות בצומת בר אילן ובבית החולים תל השומר.
 • גל ירוק על ציר לוי אשכול. הקטנת זמן התנועה לבאים ממזרח.
 • תכנון פרטני לציר לוי אשכול ובן גוריון: מס. נתיבים, רמזורים וכיכרות.

בנוסף, יש להקטין ככל שניתן את מספר יחי' הדיור המתוספות לקריית אונו.

 • יש לשים דגש על חיבור היישובים מסביב לצירי התנועה הראשיים ולמנוע ככל האפשר מעבר דרך קריית אונו.
 • יש להבין ולהטמיע את משמעויותיו של אזור בקעת אונו וככזה, לייצר תנועת רכבת קלה משמעותית.

מוסדות ציבור

א. בתחום החינוך

 • על פי תקן תכנוני – על כל כ- 350 יחידות דיור, נדרשת  כיתת בי"ס ו/או גן בכל שכבת גיל
 • (בתכנון שכונת פסגת אונו נלקח החשבון עפ"י כ- 320 שזה עוד פחות).
 • מכאן ש – 11,000 יחי' מתוכננות היום = 31 כיתות בכל שכבה.
 • ביסודי: 31X6= 186  כיתות - (6=31:5) חסרים 6 בתי ספר יסודיים (עפ"י 5 כיתות בשכבה).
 • בחטיבות: 31X3 = 93 כיתות - (3=31:10)חסרות  3 חטיבות (עפ"י 10 כיתות בשכבה).
 • בתיכון: 31X3 = 93 כיתות - (2=31:15)חסרים  2 תיכונים (עפ"י 15 כיתות בשכבה).
 • הערה: צריך לשאוף לבתי ספר קטנים יותר, עם מספר קטן יותר של תלמידים בכיתה. אז המספרים משתנים בהתאם.
 •  מעונות יום 0-3 (היום המתנ"ס נותן את השירות הזה) חסר: 3 מעונות יום לפחות
 • נתוני שטח (משוערכים): בי"ס יסודי צריך כ- 8-10 דונם, חט"ב צריכה כ-9-11 דונם, תיכון צריך כ- 12-15 דונם

ב. בתחום התרבות, נוער וספורט

 • אולם ספורט בית ספרי. חסרים 9 אולמות ספורט
 • איצטדיון כדורגל
 • אולם כדורסל ייצוגי
 • ספורטק נוסף
 • קאונטרי קלאב נוסף
 • 3 מגרשים פתוחים נוספים: קט רגל, טניס, כדור-סל
 • מבנה לנוער
 • מבנה גדול לקן הנוער העובד והלומד
 • מבנה שלישי לשבט הצופים
 • מרכז תרבות ילדים ונוער
 • בית תרבות רב שימושי
 • בית יד לבנים
 • קונסרבטוריון חדש
 • אולמות מוסיקה ומחול
 • יהיה איזון בית המטלות ה"ציבוריות" למען כל תושבי העיר, בין כל השכונות החדשות שתוכננו ביתר רווחה (וגם בשביל להוריד את העומס מאזורי ההתחדשות בלב העיר). מבני הציבור יתפרסו בינהן באופן שכל שכונה תתרום את שטחי הציבור שלה למען הקהילה כולה.

שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ)

 • כיום ישנם 423 דונם של שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) בקריה.
 • תכנית המתאר ממליצה על תוספת של 189 דונם; תוספת זו תגדיל את סך כל השטח הציבורי הפתוח בעיר ל-613 דונם.
 • אבל, כל התוספת מיועדת להתממש בתכניות תל השומר;
 • כלומר, למרות תהליך הציפוף המשמעותי שתעבורנה השכונות הוותיקות ושכונות המעטפת (תוספת של אלפי יח"ד), אף לא דונם אחד של שצ"פ יתווסף אלה בשנים הקרובות;
 • התוצאה הבלתי נמנעת היא צפיפות גבוהה ומחסור חמור בשטחים פתוחים (ריאות ירוקות) בשכונות הקיימות;
 • כבר ב-2013 הייתה קריית אונו במקום ה-14 (המפוקפק) ברשימת הישובים הצפופים ביותר בישראל (5000 נפש ומעלה) עם 7648 נפש לקמ"ר אחד!
 • לשם השואה – היא הקדימה את יהוד (5605), אור יהודה (5288), ואפילו את גני תקוה (6763);
 • ההשלכות של צפיפות בסדר גודל כזה ברורות, וכוללות בין היתר:
 • מחסור חריף במדשאות, אזורים מוצלים, שטחים פתוח למשחקי כדור, מתקני ספורט, מסלולי רכיבה על אופניים וכיו"ב
 • בעקיפין, פגיעה ביכולתם של תושבים לקיים אורח חיים בריא יותר המצריך שהיה במרחבים פתוחים;
 • פגיעה בטבע עירוני --- מגוון המינים (חי וצומח) המועט ממילא בקריה.

הרס המרקם החברתי וערעור מוחלט של הזהות המקומית

קריית אונו נבנתה במהלך 3 תקופות מרכזיות:

בשנות ה-40 וה-50 נבנתה השכונה הוותיקה (צמודי קרקע), בשנות ה-60, ה-70 וה-80 נבנתה קיראון והמתחמים סביבה (רימון, מונטיפיורי, דרור, רחבת האורן והשקד -- מבני שיכון + בנייה רוויה נמוכה). בשנות ה-90 התווספו השכונות החדשות (רייספלד, פסגת אונו ועבר הירדן -- בבניה רוויה נמוכה עד גבוהה מאוד).

צביון השכונות הוותיקות נשען על מספר מאפיינים שיש לשומרם:

 • בנייה פרטית בשטחים ירוקים פרטיים
 • בנייה רוויה סביב חצרות פנימיות גדולות פרטיות (לדוג. רימון) או ציבוריות (לדוג. האיריס).
 • מרכזים מסחריים שכונתיים
 • הוצאת כלי רכב מחוץ לשטחים הפתוחים הירוקים בין מתחמי המגורים כדי לאפשר ביטחון לילדים ושטח ירוק לקהילה.
 • תמהיל דירות בגדלים שונים בכדי לאפשר מעבר בשלבי החיים השונים בתוך השכונה.

פתרונות אפשריים

על מנת לשמור על צביונה של קריית אונו מחד, במקביל למחסור בשטחים ירוקים, אך מאידך, לאפשר התחדשות עירונית הדורשת ציפוף גדול ומאוזן, אנחנו מציעים:

 • לאורך כבישים ראשיים בנייה רוויה עם התכנות כלכלית עד 9 קומות, זה יעשה בתכנון בנייה אופקית טורית (במקום בניית מגדלים גבוהים הזרים לאופי המקומי ולאוכלוסייה החלשה באמצעים לתחזקם).
 • בנייה כזו תשמר את החצרות הפנימיות הירוקות ותתן מענה למחסור בשטחים הפתוחים (במקום המרווח הגדול בין הבניינים בבנייה גבוהה).
 • באזורים הוותיקים, צמודי הקרקע, הבנייה תוגבל עד 6 קומות בכדי להשתלב במרקם הקיים.
 • פתרונות ההתחדשות יהיו בהתאם לתשתיות ולצרכים ועפ"י התחדשות הוליסטית ובת קיימא. יש לעודד שיפוץ, חידוש ועיבוי על פני הריסה ובנייה.
 • חשוב שישמר מלאי דירות יד שנייה למי שידו אינה משגת לרכישת דירה חדשה. זוגות צעירים בתחילת דרכם, סטודנטים ומבוגרים שילדיהם עזבו את הבית, זקוקים למלאי שכזה.
 • יש לעודד דיור בר השגה (שכירות) בבנייה החדשה.
 • שמירה על הפארקים הקיימים, על השטחים הפתוחים בין הבניינים, על עצי הנוי ובמיוחד על עצים ותיקים.
 1. מסחר יעשה בדרך של מרכזים שכונתיים (10-15 חנויות ובתי עסק) ולא לאורך צירים ראשיים והפיכתם לרחובות בעלי אופי עירוני מובהק כמו בערים גדולות – ז'בוטינסקי בר"ג או איבן גבירול בת"א. במרכזים אלה, ישולב מסחר הנותן שירות יום יומי לקהילה המקומית.
 2. הקניון יישאר המרכז המסחרי המשמעותי של העיר וניתן לשקול תוספת של שטחי מסחר, תעסוקה ומשרדים בקרבתו.
,
פנייה להרחבת מעגל התומכים בנסיון להשפיע על עתידתה של קריית אונו

בימים אלו אנו עדים לאי הסבירות של תהליכי התכנון בעיר. מצד אחד מופקדות בהתמדה תוכניות בינוי של פרויקטים פרטניים ענקיים, אשר ישנו מן היסוד את פני העיר, ללא ראייה מקיפה של כלל הצרכים העירוניים, כעת ובעתיד.

מצד שני, מתוכננת תוכנית מתאר כוללנית לעיר שכיום חיים בה כ-37,000 תושבים, בהיקף של 76,000 עד 80,000 תושבים, בחישוב שמרני ומוטה כלפי מטה, תוכנית שמנועה מלעסוק בכל הפרויקטים שהמתוכננים ושנמצאים בצנרת.

התנהלות כזו, אשר מקדמת אינטרסים פרטניים בהיקף ענק מחד ומעקרת את תוכנית המתאר מהשפעה מעשית לגבי כ-90% משטח העיר מאידך, יוצרת איום ממשי על מרקם החיים בעיר בתחומי החינוך (ממעונות לגיל הרך ועד התיכון), בתחומי התחבורה (פקיקה מוחלטת של העיר לאור דלות הפתרונות האפשריים עבור תושבי העיר), השרותים העירוניים (עקב ארנונה גרעונית של דירות למגורים), המוסדות ציבור ושטחי פנאי ירוקים (מחסור כבד, כבר כיום, בשטחים ייעודיים לציבור), על איכות החיים הכוללת וערך הדירות (עקב ציפוף יתר בלתי סביר דוגמת אם המושבות).

אנו פונים בבקשה לסייע בהרחבת מעגל התומכים בשינוי התנהלות מוסדות התיכנון העירוניים באמצעות לחץ ציבורי.

מי מכם/ן שכבר נרשם/ה כתומך/ת באתר "אנו" בעמוד המאבק, מתבקש/ת להעביר את המסר באמצעות הלינק לעמוד המאבק, בקבוצות ווטסאפ חברתיות וכיתתיות, עמודי פייסבוק של הבניינים בהם אתם גרים וכו'.
אנו הפעילים, מדגישים שהתאספנו, חבורה של תושבי העיר, ממרבית שכונותיה, שדואגים לעתיד חיינו וחיי ילדינו בעיר. איננו משתייכים לאף קבוצה פוליטית בעיר והתחברנו על מנת להשפיע בדרכים חוקיות ודמוקרטיות. אנו דוחים על הסף כל אמירה שמנסה או תנסה לייחס לנו מחויבות לגורם פוליטי כלשהו בעיר או מחוצה לה.

עזרו לנו ולעצמכם, להבטיח תהליכי התחדשות עירונית מידתיים ואיכותיים שישפרו את רמת העיר ולא ידרדרו אותה.

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים: