agenciaandes_ec
טיוב הטיפול בחדרים אקוטיים

הצטרפו לתמיכה!

כיום מופעלים חדרים אקוטיים רק בחמישה בתי חולים ברחבי הארץ.
בחדרים האלה ניתן טיפול ראשוני ומקיף לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, וכן נאספות בו ראיות משפטיות.
מתחקיר מקיף בנושא הטיפול הניתן בחדרים האקוטיים עולה כי במקרים רבים לא ניתן טיפול הולם לנפגעות, והראיות נאספות באופן שאינו קביל משפטית. כמו כן, נשמעות עדויות של של יחס מנוכר ולעיתים ברוטאלי לנפגעות/ים. בנוסף, ישנה בעיה חמורה של מחסור בכוח אדם מיומן, מחסור בתקציבים, וחוסר נגישות בעיקר בפריפריה.

משרד הבריאות - שפרו את מתן הטיפול והפריסה של החדרים האקוטיים!!!

הבעיות האלה ניכרות: בשנת 2015 מתוך 3,402 דיווחים על תקיפות מיניות ואונס, נבדקו בחדרים האקוטיים רק כ-676 מקרים. למעשה כיום בארץ ניתן טיפול לא איכותי למעט אנשים. 

אנו קוראות למשרד הבריאות - לשפר את מתן הטיפול בחדרים האקוטיים, ולהרחיב את הפריסה הארצית של החדרים.

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים:

שתפו -

שתפו -