st33vo
אימרו לא להנפקת האג"ח של חברת 'דלק קבוצה'

הצטרפו לתמיכה!

ביום שלישי הקרוב חברת 'דלק קבוצה' מתכוונת לבקש הלוואה בהיקף של 400 מ' ₪ מכספי החיסכון של הציבור דרך הנפקת אג"ח. שלחו עכשיו מכתב לחברה המנהלת את כספי החסכונות שלכם ודרשו מהם שלא להשתתף  בהנפקה. 
מי היא חברת 'דלק קבוצה': 'דלק קבוצה' נמצאת בשליטתו של מר יצחק תשובה - בעל השליטה בחברת דלק נדל"ן שביצעה בעבר "תספורת" למחזיקי האג"ח ולא עמדה בהתחייבויותיה לציבור החוסכים. 
קבוצת דלק דורגה ע"י המשרד להגנת הסביבה במקום השני בדירוג החברות שעלולות לפגוע בסביבה. 
'דלק קבוצה' פעלה בשנים האחרונות לביסוס מעמדה המונופוליסטי בשוק אספקת הגז הטבעי בישראל והעמידה את ממשלת ישראל בפני אילוצים שונים בניגוד לאינטרס הציבורי. 

הפקרה חסרת אחריות של כספי החיסכון של כולנו

אם לדעתכם להלוואת כספים לבעלי הון שבצעו "תספורת", זה לא פחות מהפקרה חסרת אחריות של כספי החיסכון של הציבור, 
אם אינכם מעוניינים לממן פרויקטים המסכנים את הסביבה היבשתית והימית בה אתם חיים, 
אם אינכם רוצים לשתף פעולה עם תאגיד שלדעתכם פועל בניגוד לאינטרס של ציבור הצרכנים בישראל, 
שלחו לגופים המנהלים את כספי החסכונות שלכם את המכתב מטה ודרשו מהם שלא להשתתף בהנפקת האג"ח הקרובה של חברת 'דלק קבוצה'

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים:

שתפו -

שתפו -