צבע: #FFDC00
תמונת רקע: Abstract

"ביאת" למוסיקה ושירה (ע"ר)

קידום פעילות מוזיקאלית ושירה, נגינה, טיפוח כשרונות מוזיקליים, קידום מוזיקה פולקלורית ניהול מקהלה לזמר ושירה.

עמותת תובנה

לעודד, לאפשר ולארגן תנאים לתירגול מדיטציית
תובנה ופעילויות קשורות, כדי לעודד דרך חיים
המבוססת על מודעות וחמלה - COMPASSION.
חינוך לדרך חיים המבוססת על מודעות וחמלה.

עמותת בוגרי 8200 (ש.מ.2) (ע"ר)

קיום מסגרת לשמירת קשר חברתי בין חברי העמותה
ולבינם לבין היחידה הסדירה. לקיים התכנסות
שנתית. לאסוף חומר דוקומנטרי, מסמכים, תמונות
והקלטות אשר ישמש חומר גלם לכתיבת ספר היחידה.
עזרה הדדית.עיצוב סמל לחברי העמותה אותו יענדו. קידום, קיום, ניהול או ביצוע של תוכניות יזמות ומיזמים חברתיים ו/או חינוכיים ו/או טכנולוגיים.

אורפיאוס (ע"ר)

קידום החינוך המוסיקלי הרב תרבותי והעמקת המודעות למוסיקה כביטוי ליצירה אנושית תרבותית בישראל בכלל ובחברה הערבית בפרט.

אשכולות בעמק ובהר (ע"ר)

לגייס תרומות ולהקים אולם אירועים להרחבת פעילותם החברתית-תרבותית-קהילתית של החוסים דיירי מעון רמת טבריה, שתאפשר שיתוף פעולה וחיבור בין תושבי העיר לקהילת החוסים.
פיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלויות.

עמותת בית קאנא צפון 2006 לרווחה וחינוך (ע"ר)

קידום זכויותיהם ורווחתם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים- ובכלל זה בתחומי הדיור, החינוך, שעות הפנאי והבריאות וכן קידום זכויותיהם ורווחתם של אנשים עם מוגבלות בתחום התעסוקה. הקמת מסגרות חינוך ורווחה מתאימות לאנשים עם מוגבלות וכן למען שיפורן, הצטיידותן, אחזקתן וקיומן של מסגרות כאמור. ייעוץ, סיוע, ייצוג, הדרכה והכוונה בנושאים שונים הקשורים באדם עם מוגבלות ובמשפחתו, לבני משפחות ו/או האפוטרופסים של אנשים עם מוגבלות. מניעת ניצול, התעללות ופגיעה באנשים עם מוגבלות בכל תחום.

המרכז הקהילתי יפיע (ע"ר)

ניהול מתנ"ס - מרכז קהילתי בכפר יפיע. פעילות
קהילתית, חינוכית, חברתית ותרבותית להעלאת ערך
האדם. עידוד וביצוע פעולות רווחה. טיפוח התרבות
והמסורת הלאומית של בני הקהילה.סיוע לאוכלוסיות
חלשות.

מראות - עמותה לקידום האומנות והתיאטרון (ע"ר)

פיתוח פעילות אומנותית תיאטרלית אשר תשים דגש על נושאים חברתיים ערכיים ופוליטיים העומדים במרכז התעניינותו של הציבור בישראל; הקמת תיאטרון רפרטוארי, בית ספר לאומנויות הבמה לנוער; מפגשים בבתי הספר ובמתנ"סים; הרצאות וסדנאות בתחומי האומנות ואומנויות הבמה.

מרכז ישראלי למקהלות ולחבורות זמר (ע"ר)

פיתוח, קידום והעשרת הזמר הישראלי לכל גווניו,
עיצוב מודעות כלל ארצית למוסיקה הקולית לכל
סוגיה, עידוד,פיתוח והעשרה של פעילויות בתחומים
של הרכבים קוליים לרמותיהם ולסוגיהם השונים.

עמודים