צבע: #57933b
תמונת רקע: סביבה ותכנון

עמותת הסביבה

להשאיר לילדינו סביבה בריאה, אויר נקי, וטבע מדהים.
לקחת אחריות על הדאגה לסביבה, ולא לחכות שמישהו אחר יתעורר.

נוף משותף

מרכז רב תרבותי בגליל,לחזוק דו קיום יהודי ערבי

עמותת מגדלי זיתי בעל אורגניים

לפעול לקידום ענף זיתי הבעל האורגני. יעוץ ועזרה לבעלי מטעי זית הבעל האורגניים. העלאת המודעות הציבורית ליתרונות של השמן מזיתי בעל אורגניים. מאבק בתופעת ערבוב וזיוף השמן מזיתי בעל אורגניים.

העמותה לשימור קסמי טבע ונוף בקרית שמונה

לסייע, לעודד ולעזור בפיתוח ובשמירה על ערכי
הטבע והנוף, החי והצומח, נחלים ומעיינות,אתרים
ארכיאולוגים והסטוריים,שבתחום פארק הזהב של
קרית שמונה. לעודד דעת קהל אוהדת בקרב גורמים
ציבוריים לפיתוחם של אתרים אלו.
קידום מודעות ועשייה בתחום איכות הסביבה בקרית שמונה. לפעול ליצירה ופיתוח של אזורי מפגש איכותיים במעטפת המערכת הטבעית השמורה, המעודדים ומאפשרים לבאי הפארק סביבה מתאימה ובת קיימא לפעילות חינוך ותרבות, נופש ופנאי.

אנו - עושים שינוי

אנו קמה כדי לחזק ולחבר את קהילת הפעילים לצדק חברתי בישראל. אנחנו נותנים ייעוץ וכלים למאבקים ויוזמות חברתיות, ומובילים קמפיינים ברמה הלאומית כדי להפוך את ישראל לצודקת, סביבתית ודמוקרטית יותר.

עמודים