צבע: #57933b
תמונת רקע: סביבה ותכנון

JNF

JNF gives all generations of Jews a unique voice in building a prosperous future for the land of Israel and its people.

אקומיוניטי - אקולוגיה לקהילה מוגנת

מעסיקה אנשים עם צרכים מיוחדים בעבודה מכבדת ובת קיימא ואנו שואפים לספק יחסי עבודה קרובים ככל הניתן ליחסי עובד מעביד הוגנים.אקומיוניטי – "אקולוגיה לקהילה מוגנת" פועל על פי מודל של עסק חברתי שאינו שואף למקסום רווחים אלא במטרה של השקעה חוזרת לטובת העובדים עם הצרכים המיוחדים והרחבת מעגל המועסקים מקרב אוכלוסייה זו. מושם דגש מיוחד להעמקת הקשר עם הקהילה הקרובה וייזום מירב נקודות מגע וחוויות משותפות עמה.

עמותת הסביבה

להשאיר לילדינו סביבה בריאה, אויר נקי, וטבע מדהים.
לקחת אחריות על הדאגה לסביבה, ולא לחכות שמישהו אחר יתעורר.

נוף משותף

מרכז רב תרבותי בגליל,לחזוק דו קיום יהודי ערבי

עמותת מגדלי זיתי בעל אורגניים

לפעול לקידום ענף זיתי הבעל האורגני. יעוץ ועזרה לבעלי מטעי זית הבעל האורגניים. העלאת המודעות הציבורית ליתרונות של השמן מזיתי בעל אורגניים. מאבק בתופעת ערבוב וזיוף השמן מזיתי בעל אורגניים.

העמותה לשימור קסמי טבע ונוף בקרית שמונה

לסייע, לעודד ולעזור בפיתוח ובשמירה על ערכי
הטבע והנוף, החי והצומח, נחלים ומעיינות,אתרים
ארכיאולוגים והסטוריים,שבתחום פארק הזהב של
קרית שמונה. לעודד דעת קהל אוהדת בקרב גורמים
ציבוריים לפיתוחם של אתרים אלו.
קידום מודעות ועשייה בתחום איכות הסביבה בקרית שמונה. לפעול ליצירה ופיתוח של אזורי מפגש איכותיים במעטפת המערכת הטבעית השמורה, המעודדים ומאפשרים לבאי הפארק סביבה מתאימה ובת קיימא לפעילות חינוך ותרבות, נופש ופנאי.

אנו - עושים שינוי

אנו קמה כדי לחזק ולחבר את קהילת הפעילים לצדק חברתי בישראל. אנחנו נותנים ייעוץ וכלים למאבקים ויוזמות חברתיות, ומובילים קמפיינים ברמה הלאומית כדי להפוך את ישראל לצודקת, סביבתית ודמוקרטית יותר.

עמודים