צבע: #57933b
תמונת רקע: סביבה ותכנון

דיאלוג אדם סביבה ומדע (ע"ר)

שיפור והגברת המודעות לאיכות הסביבה והחיים. טיפוח מצויינות בתחום החינוך המדעי והסביבתי. עידוד יזמות בתחום המדע, הסביבה והחברה. בניית שותפויות בין קהילות מתרבויות שונות.

כלבלאב (ע"ר)

להעניק מחסה, מזון, טיפול רפואי, חינוך עבור כלבים. למצוא משפחות מאמצות עבור הכלבים. לקלוט כלבים בכלבייה האזורית עד גבול מקומות האכסון שלה. לפעול לצימצום אוכלוסיית כלבים נטושים על ידי פרסום, פעילות חינוכית, עיקורים וסירוסים. לחזק הקשר בין בני אדם ובעלי חיים.

שלוש השיקמים - העמותה לקידום החיים והסביבה בגליל המערבי (ע"ר)

לפעול ולסייע למען צדק חברתי וסביבתי בגליל המערבי באמצעות פעילות ציבורית ומשפטית.להיאבק למען צדק חברתי וסביבתי לתושבי הגליל המערבי ו/או קבוצות מוחלשות באוכלוסיה בכלל הציבור בישראל,וזאת ע"י פעולה משפטית לרבות מיצוי זכויות באמצעות הליך התובענה הייצוגית.לקדם נושא תרבות פסטיבל אומנות "הגדר" אירועי ספורט כמשחה וריצה עממיים,וטיפוח אתרים ארכיאולוגיים ברחבי הגליל המערבי במטרה לשפר את חיי תושבי הגליל המערבי.להעלות מודעות ציבורית ולהביא סדר היום התרבותי והחברתי לגליל.

גירסא דינקותא - חוויה יהודית לילדים (ע"ר)

ליצור העמקת הזהות היהודית למשפחה ולנוער בעיר עפולה וסביבתה ובכל מקום שיראה לעמותה, ע"י הרצאות, שבתות עיון, חוגי העשרה ופעילויות סביב מעגל השנה היהודי. פעילות חסד בקהילה לפי רוח היהדות, כגון עזרה למשפחות לאחר לידה, חלוקת מצרכי מזון לנזקקים ובקור אבלים בימי השבעה. להפגיש את הנוער בלימוד תורה עם המדע- הטבע ע"י הסברה והמחשה.

גלבוע אוהבת חיות (ע"ר)

שיתוף פעולה עם מועצה אזורית הגלבוע והשירות הוטרינרי של המועצה כדי להעלות את מודעות תושבי הרשות המקומית למצב בעלי החיים בתחומי המועצה. קיום פעילות לשיפור רווחת בעלי החיים בתחומי מועצה אזורית הגלבוע. מאמץ הסברתי ופרסומי וקיום ימי אימוץ למציאת משפחות אומנות ומאמצות. הצלת כלבים וחתולים באזור הגלבוע, העמקים ומחוז הצפון, האכלתם, טיפול וטרינרי בהם, החזקתם בכלבייה, במשפחות אמנה ובפנסיונים פרטיים ומציאת בתים מאמצים קבועים לבעלי חיים אילו.

לטם - טבע נגיש לכולם (ע"ר)

שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה, ע"י פעילות הדרכה לימודית חווייתית בחיק הטבע. הובלת שינוי בייחס החברה לאדם השונה ולאדם עם צרכים מיוחדים. הקמה והפעלת מרכזי הדרכה המתמחים בהדרכת אנשים עם צרכים מיוחדים, בכל מגוון הגילאים והלקויות. הפיכת מסלולי טיולים בטבע לאוניברסליים ונגישים לכל אדם, באמצעות פרויקטים של תכנון ביצוי והנגשה. הנגשת הטבע בישראל לציבור בכלל ולאוכלוסיות המתקשות להגיע אליו בפרט, בדרכים הבאות: חינוך לדמוקרטיה, לסובלנות ולפלורליזם, ובכלל זה באמצעות הענקת זכויות בסיסיות לכל אדם באשר הוא. הענקת שירותי הדרכה וחינוך תורני ציוני בכלל, ובנושאי מורשת ישראל בפרט.

עמותה לקידום בית חנקין בכפר יהושע (ע"ר)

שימור ופיתוח בית חנקין - תכנון וביצוע: מבנה, אוספים, תכנים, תערוכות, פעילויות ואירועים שונים. קיום פעילויות חינוכיות, תרבותיות וחברתיות בבית חנקין ובסביבתו הקרובה. יצירת שיתופי פעולה בתחומי חינוך, אקולוגיה, תרבות וחברה. שילוב בית חנקין במסגרת פעילויות התיירות בכפר יהושע ובעמקים. גיוס משאבים לצורכי שימור, פיתוח, תחזוקה ופעילויות שונות.

עמותת חוגי סיירות של הקרן הקימת לישראל ע"ש אורי מימון ז"ל (ע"ר)

"הפעלה וניהול של חוגי הסיירות, המיועדים לבני
נוער בגילאים שונים ונערכים מתוך מטרה להקנות
לבני הנוער ערכים חינוכיים של ידיעת ואהבת הארץ
הכרת מורשתה, נופיה ושביליה, יצירת זיקה וקשר
בלתי אמצעי בין חניך וסביבתו, חברתו ומדינתו."

עמותה לקידום בית חנקין בכפר יהושע (ע"ר)

שימור ופיתוח בית חנקין - תכנון וביצוע: מבנה, אוספים, תכנים, תערוכות, פעילויות ואירועים שונים. קיום פעילויות חינוכיות, תרבותיות וחברתיות בבית חנקין ובסביבתו הקרובה. יצירת שיתופי פעולה בתחומי חינוך, אקולוגיה, תרבות וחברה. שילוב בית חנקין במסגרת פעילויות התיירות בכפר יהושע ובעמקים. גיוס משאבים לצורכי שימור, פיתוח, תחזוקה ופעילויות שונות.

עמודים